Studia Podyplomowe - Wycena Nieruchomości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wycena Nieruchomości - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadaje się osobie fizycznej która w szczególności:
  1. posiada wyższe wykształcenie magisterskie
  2. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości *
  3. odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości
  4. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości

  * Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości

  Program studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości, prowadzonych w Krakowskiej Szkole Wyższej, został opracowany w oparciu o dyspozycje programowe ustalone przez Ministra Infrastruktury.
  Ukończenie tych studiów daje więc podstawy do ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego.

  Lista przedmiotów:

  1 PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
  1.1 Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  1.2 Stosunki cywilno - prawne
  1.3 Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomością
  1.4 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  1.5 Gospodarka nieruchomościami
  1.6 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  1.7 Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  1.8 Zamówienia publiczne
  1.9 Nabywane nieruchomości przez cudzoziemców

  2 PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU EKONOMII
  2.1 Podstawy ekonomii
  2.2 Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
  2.3 Rynek nieruchomości
  2.4 Wartość jako kategoria subiektywna i obiektywna
  2.5 Elementy finansów i bankowości
  2.6 Elementy rachunkowości
  2.7 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

  3 PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
  3.1 Podstawy budownictwa
  3.2 Podstawy kosztorysowania

  4 PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU GOSP. PRZESTRZENNEJ, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSP. WODNEJ
  4.1 Gospodarka przestrzenna
  4.2 Podstawy rolnictwa i leśnictwa
  4.3 Gospodarka wodna

  5 PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU MATEMATYKI, STATYSTYKI I EKNOMETRII
  5.1 Podstawy matematyki finansowej
  5.2 Podstawy statystyki i ekonometrii
  5.3 Metody masowej wyceny

  6 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

  7 TEORIA I PRAKTYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI
  7.1 Podejścia, metody i techniki wycen w Polsce
  7.2 Źródła informacji o nieruchomościach
  7.3 Wycena nieruchomości zurbanizowanych (przykłady)
  7.4 Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych
  7.5 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych
  oraz gruntów pod wodami
  7.6 Wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych, zakrzewionych
  7.7 Wycena nieruchomości specjalnych i dla celów szczególnych
  7.8 Wycena maszyn i urządzeń
  7.9 Wyceny w wybranych krajach
  7.10 Zasady sporządzania operatu szacunkowego

  8 ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJACE
  8.1 Wycena podmiotów gospodarczych
  8.2 Doradztwo na rynku nieruchomości
  8.3 Rynki nieruchomości w wybranych krajach UE

  9 UMIĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE
  9.1 Sztuka argumentacji
  9.2 Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami- wybrane zagadnienia

  10 SEMINARIUM DYPLOMOWE

  Liczba godzin ogółem: 300
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Rzeczoznawca Majątkowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |