Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będą mogli w sposób odpowiedzialny podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji i funkcjonowania psycho-społecznego dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia w zachowaniu, a także przeżywającej osobiste problemy i trudności życiowe.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia te przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem humanistycznym pracujących lub planujących pracę z młodzieżą w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych.
 • Szczegółowe informacje
  Słuchacze zostaną zapoznani m.in.: z zasadami postępowania diagnostycznego, integracji działań na rzecz dzieci i młodzieży w rożnych grupach wiekowych oraz dorosłych. W ramach treningów i warsztatów rozwijane będą umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia metodami aktywnymi zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych. Student będzie miał możliwość samopoznania i rozwoju własnych umiejętności społecznych niezbędnych do pracy z tzw. trudnym klientem, a także zdobycia umiejętności ochrony przed negatywnym wpływem społecznym oraz pracy z grupą i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

  Przedmioty:

  Lista przedmiotów:

  1. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku dorastania
  2. Elementy psychopatologii
  3. Psychologia społeczna
  4. Problemy społeczne – wybrane zagadnienia.
  5. Dewiacja i patologia społeczna
  6. Podstawy diagnostyki społecznej
  7. Praca w zespołach interdyscyplinarnych i sieci pomocowej (tworzenie planów pomocowych)
  8. Wprowadzenie do socjoterapii
  9. Zasady projektowania w obszarze działań socjoterapeutycznych
  10. Metodyka i techniki socjoterapeutyczne
  11. Superwizja
  12. Etyka zawodowa

  Treningi i warsztaty

  13. trening komunikacji interpersonalnej
  14. trening umiejętności wychowawczych
  15. warsztaty z zakresu metodyki pracy z grupą (teoria i praktyka)
  16. warsztaty - techniki redukcji napięcia
  17. warsztaty kreatywnego i pozytywnego myślenia
  18. warsztaty z zakresu organizacji i prowadzenia grup socjoterapeutycznych
  19. Seminarium nt. projektowania w obszarze działań socjoterapeutycznych
  Praktyki studenckie (w toku pracy)

  Liczba godzin ogółem: 370
  Liczba semestrów: 3

Inne informacje związane z Psychologia Rozwoju

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |