Home > Studia I Stopnia > Pedagogika i Edukacja > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna prowadzone są przez kadrę wybitnych nauczycieli akademickich, oraz praktyków - profesjonalistów w dziedzinie pedagogiki ogólnej, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dyscyplin szczegółowych takich jak na przykład prawo czy kryminologia. Oferta studiów dziennych jest przygotowana głównie z myślą o maturzystach, zainteresowanych późniejszą pracą pedagogiczną. Szeroki program studiów daje potencjalne duże mozliwości zatrudnienia absolwentów. Studia zaoczne skierowane sa m.in. do: pracowników resortu spraw wewnętrznych i sprawiedliwości oraz różnorodnych instytucji systemu opieki i polityki społecznej, takich jak: placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowawcze i resocjalizacyjne dla nieletnich oraz areszty śledcze i zakłady karne dla dorosłych.
 • Praktyki
  Praktyki studenckie na kierunku Pedagogika obejmują łącznie 15 tygodni praktyk do realizacji w toku 3 letnich studiów. I rok - 6 tygodni, II rok - 7 tygodni, III rok - 2 tygodnie
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie oraz na stronie internetowej) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) * kseropia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko osób zdających nową maturę) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (licencjakie) stacjonarne, niestacjonarne: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna

  Wybrane przedmioty z programu studiów:

  Przedmioty ogólne


      * Teoretyczne podstawy wychowania
      * Wprowadzenie do pedagogiki
      * Wprowadzenie do socjologii
      * Wybrane zagadnienia z filozofii
      * Język angielski
      * II język obcy - do wyboru

  Przedmioty specjalizacyjne: resocjalizacja i profilaktyka społeczna

      * Biomedyczne podstawy rozwoju
      * Etyka zawodowa
      * Historia wychowania
      * Informatyka
      * Komunikacja interpersonalna
      * Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
      * Patologie społeczne
      * Pedagogika resocjalizacyjna
      * Pedagogika społeczna
      * Podstawy dydaktyki ogólnej
      * Prawne podstawy resocjalizacji
      * Propedeutyka studiów
      * Psychologia rozwojowa i osobowości
      * Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży

  Harmonogram praktyk
  Praktyki studenckie na kierunku Pedagogika obejmują łącznie 15 tygodni praktyk do realizacji w toku 3 letnich studiów.
  I rok - 6 tygodni,
  II rok - 7 tygodni,
  III rok - 2 tygodnie

  Praktyki I roku studiów mogą być realizowane w ośrodkach kuratoryjnych, interwencyjnych, opieki społecznej, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w domach dziecka, u pedagoga szkolnego, w świetlicach socjoterapeutycznych itp.
  Na tę część praktyk studenckich przeznacza się łącznie 6 tygodni, a zaliczenie praktyk następuje po II semestrze.

  Praktyki realizowane na II roku studiow mają na celu zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: prowadzenia dokumentacji oraz planowania pracy terapeutycznej z wychowankiem lub grupą wychowanków.
  Praktyka może być realizowana w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, poprawczych i wychowawczych, ośrodkach kuratoryjnych, interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w świetlicach socjoterapeutycznych.
  Na tę część praktyk studenckich przeznacza się 2 tygodnie, a zaliczenie praktyki następuje po III semestrze.

  Praktyki realizowane w trakcie IV semestru (a szczególnie w okresie wakacyjnym po IV semestrze studiów) mają na celu zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania wychowawczego i terapeutycznego wobec osadzonego w warunkach izolacji zakładowej.
  Praktyka może być realizowana w zakładach karnych dla dorosłych, zakładach poprawczych lub wychowawczych dla nieletnich itp. Na tę część praktyk studenckich przeznacza się 4 tygodnie, a zaliczenie praktyki następuje po IV semestrze.

  Łącznie po IV semestrze student musi zaliczyć 7 tygodni praktyk.

  Praktyki realizowane na III roku studiów (w trakcie V semestru) mają na celu przeprowadzenie przez studenta badań empirycznych, niezbędnych do części metodologicznej przygotowywanej pracy dyplomowej.

  Na tę część praktyk studenckich przeznacza się 2 tygodnie, a zaliczenie praktyki następuje po V semestrze.
   

  Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej są pilnie poszukiwani na wspołczesnym rynku pracy. Jest to spowodowane głównie brakiem odpowiednio przeszkolonej kadry, ale także powiększaniem się obszaru patologii społecznych, wzrostem przestępczości, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego - głównie wśród nieletnich. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w placówkach oświatowo - wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie.

  Wysoki poziom nauki języków obcych otwiera przed absolwentami kierunku Pedagogika duże możliwości znalezienia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie w krajach Unii europejsk

Inne informacje związane z Pedagogika i Edukacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |