Studia I Stopnia - Pedagogika - Specjalność Pedagogika Pracy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika - Specjalność Pedagogika Pracy - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  KIERUNEK: PEDAGOGIKA
  SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY
  Studia I stopnia:
  - licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
  - licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

  Pedagogika pracy jest subdyscypliną pedagogiczną, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji: człowiek–wychowanie–praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, do pracy i w pracy, orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego, kształcenia politechnicznego, doskonalenia ogólnego i zawodowego pracowników. Ze względu na kolejność okresów życia człowieka pedagogika pracy dzieli swoją problematykę na: kształcenie przedzawodowe, kształcenie prozawodowe, kształcenie zawodowe, kształcenie ustawiczne dorosłych.

  Studia w tej specjalności dają absolwentom możliwość zatrudnienia w:
  -zakładach pracy np. firmach doradztwa personalnego, firmach szkoleniowych, konsultingowych, w firmach państwowych i prywatnych różnych branż jako m.in. specjalista ds. pracowniczych, ds. rekrutacji pracowników, analityk pracy i rynku pracy,
  • -administracji np. w urzędach pracy (wojewódzkie, powiatowe, grodzkie) jako m.in. specjalista ds. zatrudnienia, doradca zawodu i pracy, specjalista ds. kadrowych, organizator działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych, organizator tzw. prac publicznych,
  • edukacji np. w szkołach (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako m.in.: organizator i kierownik jednostek oświatowych, pedagog szkolny, pedagog-wychowawca w OHP.
  • nauce m.in. jako pracownik biur karier.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |