Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne - Chojnice - Pomorskie

 • Cele
  3-semestralne podyplomowe studia kwalifikacyjne, 360 godzin zajęć. Kształcenie podyplomowe w zakresie socjoterapii przygotowuje do pracy z dziećmi oraz młodzieżą szkolną z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne w szkole (agresja, przemoc, uzależnienia, sekty, subkultury młodzieżowe) oraz w środowisku zewnętrznym.
 • Praktyki
  Praktyka zawodowa: 30 godzin
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Absolwenci studiów, magisterskich i licencjackich, na kierunku pedagogika lub psychologia, czynni zawodowo nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie socjoterapii. Uczestnicy otrzymują indeks, kartę egzaminacyjną oraz zaświadczenie o podjęciu studiów podyplomowych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Socjoterapia

  Program
  3 semestry nauki, 360 godzin zajęć dydaktycznych, średnio 10 przedmiotów, 4 egzaminy i 6 zaliczeń na ocenę. Proporcje wykłady – ćwiczenia 40:60. Praktyka zawodowa (30 godz.) i seminarium dyplomowe (60 godz.). Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MENiS – 2 egz.).

  Kwalifikacje
  Uprawnienia nauczycielskie do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych (świetlice socjoterapeutyczne) oraz do prowadzenia innych zajęć
  o charakterze terapeutycznym w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych.

  Podstawa Prawna
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia
  2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .

  Plany
  Studia w systemie zaocznym, 3-dniowe zjazdy, 5 razy w semestrze, średnio co miesiąc: piątek (6 godzin) + sobota (9 godzin) + niedziela (9 godzin)
  = 24 godziny x 5 zjazdów = 120 godzin w semestrze x 3 semestry
  = 360 godzin ogółem.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |