Studia Podyplomowe - Psychopedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Psychopedagogika - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Celem studiów jest opanowanie warsztatu diagnostycznego (nowoczesne metody i techniki diagnostyczne, narzędzia diagnostyczne - ich konstrukcja i zastosowanie) oraz interwencyjno-terapeutycznego w obszarze pedagogiki i psychopedagogiki. Studia mają przygotować do samodzielnego rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych i do świadczenia usług prewencyjno-profilaktycznych na bazie profesjonalnej diagnozy.
  Zadaniem studiów jest zapewnienie placówkom o charakterze dydaktyczno – wychowawczym i pomocowym kompetentnych pracowników – praktyków, w zakresie profesjonalnej diagnozy, interwencji i terapii psychopedagogicznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresatami studiów są osoby, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra: opiekunowie, wychowawcy (przedszkola, szkoły), pedagodzy szkolni - absolwenci wszystkich kierunków pedagogicznych; nauczyciele różnorodnych przedmiotów, instruktorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą, pracownicy ośrodków pomocowych i ośrodków interwencji kryzysowej; pracownicy socjalni, kuratorzy społeczni i sądowi; animatorzy kultury; pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych; pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych, terapeutycznych czy socjoterapeutycznych, personel medyczny – pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz wszyscy zainteresowani rodzice dzieci wykazujących problemy wychowawczo-dydaktyczne, posiadający tytuł licencjata lub magistra.
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

  kierunek: Pedagogika
  specjalność: Psychopedagogika – III semestry

  Sylwetka absolwenta
  Zamierzeniem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy (osób pracujących z dziećmi i młodzieżą) do samodzielnego rozpoznawania i oceniania problemowych zachowań uczniów/wychowanków oraz do zdobycia umiejętności profesjonalnej interwencji i wspierania uczniów/podopiecznych w sytuacjach zaburzeń zachowania, problemów dydaktycznych lub/i wychowawczych (umiejętność rozpoznawania i praktyczne radzenie sobie z uczniem/wychowankiem biernym, agresywnym, negatywistycznym, lękliwym, autodestrukcyjnym, nadpobudliwym, uzależnionym, współuzależnionym, z ofiarą przemocy, ofiarą sekt, z uczniem nieprzystosowanym społecznie, z uczniem/wychowankiem po przeżyciach traumatycznych, wykazującym zaburzenia emocjonalne i zaburzenia osobowości itp.).

  Studia maja zapewnić pozyskanie umiejętności diagnostyczno-oceniających oraz interwencyjnych dla potrzeb praktyki pedagogicznej (współpraca z rodzicami lub/i prawnymi opiekunami, świetlice terapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, praca szkolnego pedagoga itp.). Słuchacze mają zdobyć umiejętności współpracy z innymi ośrodkami diagnostyczno-interwencyjnymi (praca w sieci wsparcia).

  Założenia organizacyjne studiów
  Program obejmuje ogółem 380 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Psychopedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |