Home > Podyplomowe > Kierowanie Projektami > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Przygotowanie Projektów i Zarządzanie Funduszami Europejskimi - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Przygotowanie Projektów i Zarządzanie Funduszami Europejskimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Przygotowanie Projektów i Zarządzanie Funduszami Europejskimi - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a także pełną wiedzę w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce.Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, a także studentów V roku wszystkich kierunków studiów, którzy wiążą swoje perspektywy zawodowe z prącą w agendach UE i funduszami UE.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Przygotowanie Projektów i Zarządzanie Funduszami Europejskimi

  Organizatorzy studiów    * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w                Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * napisanie pracy projektowej
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 2 semestry
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 210 godzin zajęć

  Ramowy program studiów
      * Wiedza o UE
      * Prawo UE
      * Polityka regionalna Polski i UE
      * Fundusze strukturalne UE
      * Polityki sektorowe UE
      * Projekt menagement
      * Biznes plan
      * Finansowanie i kredytowanie projektów
      * Programy operacyjne
      * Konstruowanie projektów unijnych
      * Zasady i metody aplikowania o środki unijne
      * Realizacja i monitorowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych
      * Przygotowanie dokumentacji projektów inwestycyjnych i studium wykonalności
      * Przetargi i umowy
      * Seminarium pracy projektowej

  Korzyści dla absolwentów
  Uzyskanie niezbędnych międzynarodowych kwalifikacji do codziennej pracy kadry zarządzającej i pracowników w zakresie możliwości, zasad, form, metod, techniki i praktyki ubiegania się oraz odpowiedniego wykorzystania środków Unii Europejskiej w celach realizacji programów i projektów w Polsce.Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |