Studia Podyplomowe - Pozyskiwanie Funduszy i Rozliczanie Projektów Unijnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pozyskiwanie Funduszy i Rozliczanie Projektów Unijnych - Zaoczne - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

 • Cele
  Dbając o wysoki poziom oferowanych przez WSB treści dydaktycznych i ich przydatność w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zakończyliśmy właśnie prace nad modyfikacją programu specjalności Pozyskiwanie Funduszy i Rozliczanie Projektów Unijnych, dzięki czemu obok dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem funduszy unijnych, zaprezentujemy zupełnie nowe zasady, obowiązujące w okresie 2007-2013.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane obszarami unijnymi, pozyskiwaniem funduszy, rozliczaniem projektów, identyfikowaniem nieprawidłowości itp. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w biurze obsługi studiów podyplomowych następujących dokumentów: * odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), * wypełnionego podania, * dwóch zdjęć legitymacyjnych, * odpis aktu małżeństwa w przypadku studentek, które mają dyplom na nazwisko panieńskie, * 2 koperty ze znaczkami
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Pozyskiwanie Funduszy i Rozliczanie Projektów Unijnych

  Nauczysz się.
  Nasza specjalność pozwoli znaleźć odpowiedzi między innymi na pytania:
  • Jakie fundusze przestały z dniem 1 stycznia 2007 roku być funduszami strukturalnymi?
  • Jakie nowe obszary wpierają fundusze unijne?
  • Co różni Narodową Strategię Spójności od Strategicznych Wytycznych Wspólnoty?
  • Jakie programy operacyjne i jakie projekty realizować będziemy w Polsce w okresie 2007-2013?
  • Jakie modyfikacje wprowadzone zostały w dotychczasowych zasadach rządzących funduszami ?
  Ponadto zaoferujemy, jak zwykle, dużą część zajęć praktycznych w zakresie rozliczania projektów, identyfikowania nieprawidłowości , itp. prowadzonych przez doświadczonych ekspertów.

  Tryb. Zajęcia prowadzone będą trybem dwudniowym sobotnio– niedzielnym.

  Kadra. Wykładowcy akademiccy i doświadczeni praktycy w zakresie współpracy z Unią Europejską oraz pracy z funduszami europejskimi. Przedmioty oferowane słuchaczom w ramach programu Pozyskiwanie Funduszy i Rozliczanie Projektów Unijnych są unikalne na skalę regionalną, a może nawet i krajową, ponieważ w żadnej ze znanych instytucji szkoleniowych i uczelni wyższych edukacja o tematyce unijnej nie jest prowadzona w tak szerokim zakresie i z udziałem tak szerokiej grupy praktyków.

  Program:
  • Polityka regionalna UE
  • Fundusze strukturalne 2007-2013
  • Programowanie funduszy
  • Pozastrukturalne źródła finansowania projektów
  • Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Zarządzanie projektem
  • Analizy przygotowawcze
  • Praca z wnioskiem aplikacyjnym
  • Zasady realizacji – EFRR
  • Zasady realizacji – EFS
  • Zasady realizacji – EFRROW
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Pomoc publiczna
  • Bankowe instrumenty finansowania projektów
  • Przepływy finansowe w ramach funduszy UE
  • Kwalifikowalność wydatków-EFRR
  • Kwalifikowalność wydatków-EFS
  • Zasady wnioskowania o płatność
  • Procedury weryfikacji wniosków o płatność
  • System monitorowania funduszy UE
  • Monitorowanie projektów
  • Generowanie sprawozdań
  • System kontroli funduszy UE
  • Zasady kontroli projektówInne informacje związane z Finansowanie Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |