Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędnych w samodzielnym wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwenci znają zasady organizacji biur świadczących usługi w obrocie nieruchomościami oraz przepływ wymaganych dokumentów. Posiadają umiejętności niezbędne dla skutecznego zawierania umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości oraz umów ich najmu lub dzierżawy, bankowo hipotecznej obsługi obrotu i kredytowania. Potrafią samodzielnie wykonywać prace związane z wyceną nieruchomości, wyceną środków trwałych i przedsiębiorstw oraz prowadzenia prac związanych z powszechną taksacją. Absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia własnej działalności usługowo doradczej oraz do podjęcia pracy w firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * kwestionariusz zgłoszeniowy na studia podyplomowe, który znajduje się w biurze rekrutacji oraz na stronie internetowej uczelni. * dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) * 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem * ksero dowodu osobistego
 • Szczegółowe informacje
  Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

  Organizacja studiów


  Program studiów i praktyk jest w stu procentach zgodny z Komunikatem Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r.w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.

  Po zaliczeniu studiów i obowiązkowej praktyki zawodowej słuchacze będą mogli ubiegać się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami  zgodnie z obowiązującą procedurą prawną.  

  W zakresie praktyk Uczelnia współpracuje z właściwymi pod względem formalno-prawnym i kompetencyjnym instytucjami obrotu nieruchomości naszego regionu.

  Czas trwania studiów:


      * dwa semestry

      * łączna liczba godzin - 220

  Program studiów


     1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości.

     2. Stosunki cywilnoprawne.

     3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomością.

     4. Gospodarka nieruchomościami.

     5. Gospodarka mieszkaniowa.

     6. Prawo spółdzielcze.

     7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego.

     8. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne.

     9. Podstawy prawa spółek.

    10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

    11. Zamówienia publiczne.

    12. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

    13. Podstawy finansów publicznych.

    14. Rynek nieruchomości.

    15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji.

    16. Podstawy marketingu i psychologii.

    17. Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa.

    18. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa.

    19. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami.

    20. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

    21. Źródła informacji o nieruchomościach.

    22. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami.

    23. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami.

    24. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami.

    25. Notariusz w obrocie nieruchomościami.

    26. Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami.

    27. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii                         Europejskiej.

    28. Doradztwo na rynku nieruchomości.

    29. Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia.

    30. Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia.

    31. Sztuka negocjacji.

    32. Seminarium dyplomowe i egzamin.

Inne informacje związane z Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |