Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Interdyscyplinarna dziedzina łącząca wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych. Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz wysoki poziom nauczania są gwarancją solidnego i wszechstronnego wykształcenia. Absolwenci tego kierunku uzyskują wiedzę z zakresu nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych. Studia wyposażają ich w umiejętność analizowania sytuacji, diagnozowania problemów, prognozowania zmian oraz rozpoznawania mechanizmów, zachodzących na arenie międzynarodowej. Kierunek ten rozwija umiejętności swobodnego poruszania się w środowisku międzynarodowym (ze względu na biegłą znajomość języków obcych). Absolwenci tego kierunku to ludzie legitymujący się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania, reprezentujący zarówno wysoki poziom wiedzy, jak i kultury osobistej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze - w trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę ogólną na temat stosunków ekonomicznych, panujących w Europie i na świecie. Zapoznają się z takimi dziedzinami jak: polityka handlu zagranicznego, polityka celna czy polityka gospodarcza. Uczą się samodzielnie analizować i interpretować zjawiska zachodzące w handlu krajowym i zagranicznym. Poznają zasady współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków panujących w Unii Europejskiej. Absolwenci zostają także wyposażeni w wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, jak i międzynarodowego systemu finansowego. Zapoznają się również z podstawami marketingu, promocji i reklamy.
  Specjalność przygotowuje do pracy w polskich i zagranicznych koncernach, a także w firmach produkcyjnych i handlowych zorientowanych na międzynarodową współpracę. Niewykluczona jest również kariera w instytucjach rządowych, samorządowych oraz strukturach europejskich.

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |