Studia I Stopnia - Administracja - Specjalność Planowanie Przestrzenne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHE - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - Specjalność Planowanie Przestrzenne - W ciągu tygodnia - Włocławek - Kujawsko-Pomorskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Planowanie przestrzenne 
  Specjalność ta wyposaża w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną. Przygotowuje do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Absolwent będzie wyposażony w niezbędną wiedzę potrzebną do pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym i regionalnym. a także w organizacjach konsultingowych i biznesowych. Wiedza w ramach tej specjalności przygotowuje do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

  S
  ylwetka Absolwenta
   W trakcie trzyletnich studiów absolwenci uzyskują szeroką wiedzę dotyczącą kierowania zespołami ludzkimi w administracji wyższego szczebla (gminie, powiecie, województwie, centrali), a także w instytucjach i organizacjach dotyczących ubezpieczeń, bankowości, finansów, w firmach nadzorczych i kontrolnych. Posługiwanie się językiem obcym, umiejętność korzystania z techniki komputerowej, poznawanie metod badań społecznych, wyrobienie nawyku korzystania z literatury - to walory studiowania na kierunku administracja.

  Absolwenci po tym kierunku mogą podjąć pracę w:
  • administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,
  • funduszach emerytalnych, kasach chorych, zakładach ubezpieczeń społecznych, funduszach powierniczych, kasach rolniczego ubezpieczenia społecznego, firmach ubezpieczeniowych,
  • bankowości, urzędach skarbowych, radach nadzorczych, jednostkach kontrolnych,
  • administracji sądowej, prokuraturze, ośrodkach opiekuńczych,
  • instytucjach consultingowych, spółkach cywilnych, spółkach akcyjnych itp.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |