Studia I Stopnia - Polityka Międzynarodowa i Dyplomacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Polityka Międzynarodowa i Dyplomacja - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Interdyscyplinarna dziedzina łącząca wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych. Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz wysoki poziom nauczania są gwarancją solidnego i wszechstronnego wykształcenia. Absolwenci tego kierunku uzyskują wiedzę z zakresu nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych. Studia wyposażają ich w umiejętność analizowania sytuacji, diagnozowania problemów, prognozowania zmian oraz rozpoznawania mechanizmów, zachodzących na arenie międzynarodowej. Kierunek ten rozwija umiejętności swobodnego poruszania się w środowisku międzynarodowym (ze względu na biegłą znajomość języków obcych). Absolwenci tego kierunku to ludzie legitymujący się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania, reprezentujący zarówno wysoki poziom wiedzy, jak i kultury osobistej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Polityka międzynarodowa i dyplomacja - specjalność przybliża studentom dziedzinę stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych relacji i zasad współżycia między poszczególnymi państwami. Studenci poznają zasady funkcjonowania państw w większych organizacjach wspólnotowych, takich jak Unia Europejska. Przedmioty specjalizacyjne umożliwiają poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Wśród nich znalazły się między innymi, takie przedmioty jak: prawo międzynarodowe, teoria polityki zagranicznej, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze czy historia dyplomacji. Na specjalności, oprócz zagadnień teoretycznych, kładzie się nacisk na umiejętności praktyczne studentów. Zapoznają się z podstawowymi zasadami dyplomacji, sposobami rozwiązywania konfliktów i zarządzania kryzysami, korespondencją oraz protokołem dyplomatycznym.
  Absolwenci tej specjalności mają duże szanse na podjęcie pracy w placówkach dyplomatycznych oraz w organizacjach, mających swoje przedstawicielstwa za granicą. Ukończenie studiów umożliwia również pracę w instytucjach międzynarodowych oraz krajowych przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą.

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |