Home > Podyplomowe > Komunikacja w Biznesie > Zaoczne > Gorzów Wielkopolski > Studia Podyplomowe - Mediator w Sytuacjach Kryzysowych - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

Studia Podyplomowe - Mediator w Sytuacjach Kryzysowych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Mediator w Sytuacjach Kryzysowych - Zaoczne - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

 • Cele
  Ideą studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów lub mediatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy szczegółowej na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji, a także spotkania z praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje aktualnych konfliktów społecznych, zagrożeń strajkowych, sporów politycznych, negocjacje biznesowe, w mediacje sądowe spraw karnych i cywilnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stworzenie możliwości aktywnego zaangażowania słuchaczy w realizowane zajęcia, a także wspólne rozwiązywanie indywidualnie zgłaszanych problemów i pytań.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studium jest przeznaczone dla osób, które: * chcą nabyć lub poprawić swoje umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, * chcą zdobyć umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów, * chcą poznać warsztat pracy mediatora, aby wspierać strony konfliktu w jego rozwiązywaniu, * pragnących nabyć lub podnieść swoje kompetencje psychologiczne i społeczne, * poszukujących nowych metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, * są zainteresowane prowadzeniem działalności na własny rachunek, a także podejmowania decyzji o uruchomieniu i prowadzeniu własnego małego lub średniego biznesu oraz współpracy z innymi partnerami rynku, * pragną wykorzystać możliwości zmiany dotychczasowego miejsca i roli na rynku pracy, * pozostają bezrobotnymi, * są zagrożone utratą pracy, * w związku z wejściem do UE zrezygnują z dotychczasowej formy aktywności zawodowej i otrzymają z tego tytułu rekompensaty finansowe, które chciałyby zainwestować w prowadzenie własnego biznesu. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w biurze obsługi studiów podyplomowych następujących dokumentów: * odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), * wypełnionego podania, * dwóch zdjęć legitymacyjnych, * odpis aktu małżeństwa w przypadku studentek, które mają dyplom na nazwisko panieńskie, * 2 koperty ze znaczkami
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Mediator w Sytuacjach Kryzysowych

  Nauczysz się.
  Absolwenci studiów mogą pracować jako:
  • zawodowi mediatorzy sądowi,
  • negocjatorzy gospodarczy i społeczni,
  • członkowie sztabów kryzysowych,
  • szkoleniowcy- trenerzy pracowników służb handlowych i marketingowych,
  • menedżerowie, samodzielni pracownicy działów obsługi klienta i sprzedaży,
  • menedżerowie służb PR,
  • samodzielni pracownicy-konsultanci firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego,
  • konsultanci organizacji społecznych, politycznych, rządowych i pozarządowych.
  Tryb. Zajęcia prowadzone będą trybem dwudniowym sobotnio– niedzielnym.

  Program:

  • Negocjacje i mediacje – wprowadzenia.
  • Podstawy i zasady prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego w aspekcie mediacji.
  • Niezbędna wiedza prawnicza dla każdego mediatora. Podstawowe zasady prawoznawstwa.
  • Autoprezentacja i kreowanie wizerunku.
  • Mechanizmy stresu i kłamstwa.
  • Mediacje w sprawach sądowo-administracyjnych.
  • Mediacje w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.
  • Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy, pracownik i prawo do strajku, negocjacje z pracownikami.
  • Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy, pracownik i prawo do strajku, negocjacje z pracownikami.
  • Specyfika prawa gospodarczego. Podstawy i zasady prawa gospodarczego a mediacje.
  • Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym.
  • Podstawy i zasady prawa karnego i postępowania karnego w aspekcie mediacji.
  • Negocjacje i mediacje w polskim prawie karnym w tym w sprawach nieletnich.
  • Konflikty i ich rozwiązywanie.
  • Cele i metody oddziaływania na pracowników.
  • Tworzenie strategii komunikacji wewnętrznej firmy.
  • Techniki i taktyki negocjacyjne.
  • Arbitraż w prawie polskim.
  • Lobbying
  • Sztuka perswazji i przemawiania. Trening prezentacji i wystąpień publicznych w tym rodzaje przemówień, przygotowanie wystąpienia, segmentacja odbiorców, czyli kim jest moja publiczność? przygotowanie do prezentacji, struktura wystąpienia, praca z informacją.
  • Mediator nowy zawód w polskiej gospodarce - międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
  • Specyfika roli mediatora, cechy mediatora.
  • Sprawy rozwodowe i mediacja w sprawach rozwodowych.
  • Koszty postępowania mediacyjnego.
  • Mediator a etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji: formy przedstawiania siebie i innych, nawiązywanie nowych kontaktów, maniery w kontaktach telefonicznych, „mocne” wejście, tytułowanie, zasady wręczania wizytówek, komplementy i krytyka, zasady doboru stroju i akcesoriów do okazji, określenia obowiązujące w etykiecie, rola gościa i gospodarza najczęściej popełniane faux pas.
  • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.
  • Negocjacje i mediacje - analiza doświadczeń praktycznych (spotkania z praktykami)
  • Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |