Home > Podyplomowe > Audyt Jakości > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Europejski Menedżer Jakości (Niemieckie Certyfikaty - Menedżera Jakości I Pełnomocnika - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Europejski Menedżer Jakości (Niemieckie Certyfikaty - Menedżera Jakości I Pełnomocnika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Europejski Menedżer Jakości (Niemieckie Certyfikaty - Menedżera Jakości I Pełnomocnika - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwach, instytucjach i bankach oraz zdobycie uprawnień zawodowych Menedżera Jakości i Pełnomocnika Jakości.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Niemiecki Certyfikaty - Menedżera Jakości, Pełnomocnika Jakości TÜV Nord Akademie /po pozytywnym zaliczeniu egzaminu TÜV Nord Polska Sp. z o.o./ * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Europejski Menedżer Jakości (Niemieckie Certyfikaty - Menedżera Jakości I Pełnomocnika

  Organizatorzy studiów

      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
      * TÜV Nord Polska Sp. z o.o.

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 8 miesięcy w systemie 12 sesji zjazdowych
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w            siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 180 godzin zajęć

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Ramowy program studiów
      * Zarządzanie procesem
      * Zarządzanie projektem
      * TQM (Total Quality Management)
      * Modele TQM
      * Odpowiedzialność za produkt
      * Siedem narzędzi jakości
      * Siedem narzędzi zarządzania
      * FMEA i QFD
      * Statystyka w zarządzaniu jakością
        Metody statystyczne
      * Prawo i odpowiedzialność
      * Zarządzanie strategiczne
      * Komunikacja w firmie a system jakości
      * Informatyka w zarządzaniu jakością
      * Koszty jakości, rachunek kosztów jakości
      * Egzamin certyfikujący TÜV Nord Polska Sp. z o.o.

  Korzyści dla absolwentów
  Nabycie kwalifikacji menedżerskich dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości europejskich w firmach i innych instytucjach.


Inne informacje związane z Audyt Jakości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |