Studia Podyplomowe - Audyt Wewnętrzny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Audyt Wewnętrzny - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. Studia mają przygotować słuchaczy do prowadzenia audytu oraz monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli.
 • Praktyki
  Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, a ich absolwenci mogą uzyskać tytuł audytora wewnętrznego PIKW II stopnia oraz zostać wpisani na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych PIKW.
 • Szczegółowe informacje
  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”. Studia podyplomowe prowadzone przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

  Przedmioty:
  • Podstawy prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (organizacja systemu audytu wewnętrznego, Standardy Audytu, Karta audytu, Kodeks etyki audytora)
  • Metodologia przeprowadzania audytu (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu)
  • Praktyczna realizacja zadań audytowych (warsztaty)
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Kontrola zarządcza
  • Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw i nadużyć gospodarczych
  • Elementy statystyki w wykonywaniu zadań audytora wewnętrznego
  • Audyt informatyczny
  • Zagadnienia ogólne z ekonomii, rachunkowości i prawa. Badanie sprawozdań finansowych
  • Finanse publiczne
  • Administracja publiczna
  • Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym
  • Seminarium dyplomowe
  Liczba godzin ogółem: 220
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Audyt Jakości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |