Studia Licencjackie - Tłumacz konferencyjny dwójęzyczny i trójjęzyczny

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Tłumacz konferencyjny dwójęzyczny i trójjęzyczny - W ciągu tygodnia - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Absolwent specjalizacji Tłumacz konferencyjny włada biegle pierwszym i dobrze lub bardzo dobrze drugim językiem obcym (języki B i C) zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej. Jest przygotowany do pracy tłumacza zarówno w zakresie tłumaczenia pisemnego (z naciskiem na teksty specjalistyczne) oraz ustnych tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych, a vista i towarzyszących. Posiada umiejętności i kompetencje pozwalające mu rozpocząć pracę z wolnej stopy oraz współpracę z rozmaitymi instytucjami i biurami tłumaczeń.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia pierwszego stopnia - licencjackie - kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników testu kompetencji językowej. Test leksykalno-gramatyczny obejmuje swoim zakresem materiał szkoły średniej. Z testu kompetencji językowej zwolnieni są kandydaci posiadający jeden z poniższych dokumentów: 1. "Nowa Matura": * zdany język obcy (angielski lub niemiecki) na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym - powyżej 35%) * lub zdany język obcy (angielski lub niemiecki) na poziomie podstawowym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym - powyżej 80%) 2. certyfikat odpowiadający poziomowi B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) 3. potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny na innej uczelni wyższej, 4. udział w finale Olimpiady języka angielskiego lub języka niemieckieg
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Tłumacz konferencyjny dwójęzyczny i trójjęzyczny

  Dzięki szkoleniom w laboratoriach tłumaczeniowych większa część jego edukacji przebiega w warunkach odpowiadających tym, jakie spotka w praktyce translatorskiej. Z uwagi na szczególne wymogi samokształcenia, jakie pociąga za sobą zawód tłumacza, w czasie trwania studiów poznaje nie tylko strategie i techniki tłumaczeniowe ale i metody samodzielnego pracowania nad warsztatem. Dopełnieniem wykształcenia absolwenta tej specjalności jest znajomość programów komputerowych wspomagających pracę tłumacza.

  Oprócz wymienionych szczegółowych kwalifikacji zawodowych absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy lingwistycznej w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Potrafi również rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

  Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.
  Ramowy plan specjalizacji

  PNJA (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) - konwersacja, kurs zintegrowany: praca z podręcznikiem, kurs zintegrowany: rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, pisanie akademickie, fonetyka, praca z tekstem, Język obcy - kurs zintegrowany, język obcy - rozumienie tekstu, język obcy - konwersacja, Wybrane zagadnienia z filozofii, historia literatury anglojęzycznej,historia krajów anglojęzycznych, wstęp do językoznawstwa, kultura angielskiego obszaru językowego (w ujęciu kontrastywnym), język łaciński, wychowanie fizyczne, Gramatyka opisowa i kontrastywna języka angielskiego, Typologia tekstów, Język obcy - tłumaczenia,teoria tłumaczenia, terminologia, tłumaczenie pisemne specjalistyczne, tłumaczenie pisemne niespecjalistyczne, kompozycja i stylistyka tekstu, techniki paratłumaczeniowe, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, higiena i emisja głosu, technologie informacyjne w translacji.

Inne informacje związane z Filologia Angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |