Home > Studia I Stopnia > Filologia > Dzienne > Częstochowa > kierunek: Filologia - Częstochowa - Śląskie

kierunek: Filologia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły kierunek: Filologia - Dzienne - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  • nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego,
  • nauczyciel języka angielskiego i francuskiego,
  • nauczyciel języka angielskiego i włoskiego,
  • nauczyciel angielskiego i hiszpańskiego
  • nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego i przedsiębiorczości,

  PROGRAM STUDIÓW

  • Absolwenci specjalności nauczyciel posiadają wysokie kwalifikacje ogólno - humanistyczne. Przygotowani są do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie języka obcego. Jako nauczyciele, mogą być zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych i wyższych.

   Ponadto absolwenci studiów legitymują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (studia pierwszego stopnia) i C2 (studia drugiego stopnia) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomością języka specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu nauczyciela.

   Studia na kierunku „filologia” dostarczają wszechstronnej wiedzy o języku, literaturze
   i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w zawodzie nauczyciela i w życiu z zachowaniem zasad etycznych

  • Studia uczą otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomości różnorodności językowej.
  • Studia przygotowują do:
   • stosowania integracji wewnątrz- i międzyprzedmiotowej w nauczaniu danego języka,
   • rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych,
   • gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji (pisemnie i ustnie),
   • tworzenia i wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela,
   • pracy w zespole (przygotowanie w zakresie komunikacji interpersonalnej).
  • Studia wyrabiają nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
  • Absolwenci studiów legitymują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (absolwenci studiów pierwszego stopnia), na poziomie biegłości C2 (absolwenci studiów drugiego stopnia) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomością języka specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Obowiązkowe praktyki przygotowują absolwentów do pracy w szkołach.
  • Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na uczelniach partnerskich Akademii Polonijnej w Unii Europejskiej w ramach programu Socrates-Erasmus,

Inne informacje związane z Filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |