Studia Licencjackie - Niemcoznawstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Niemcoznawstwo - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Republika Federalna Niemiec jest zdaniem wielu specjalistów najważniejszym partnerem Polski, zarówno relacjach o charakterze politycznym, jak i gospodarczym. Ponad tysiąc lat sąsiedztwa z żywiołem niemieckim, często trudnego i skomplikowanego, a obecnie jakże odmiennego od doświadczeń historycznych, stanowi szerokie pole do badań naukowych oraz związanych z nimi zajęć dydaktycznych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Niemcoznawstwo
  Program studiów

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.


  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności Niemcoznawstwo obejmuje m.in. następujące przedmioty specjalnościowe:

      * Historia Niemiec
      * System polityczny RFN
      * Polityka zagraniczna RFN
      * Samorząd lokalny w RFN
      * Systemy medialne w krajach niemieckojęzycznych.

  Po ukończeniu specjalności Niemcoznawstwo absolwenci będą potrafili m.in.: prowadzić negocjacje z niemieckimi partnerami, aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu i koordynowaniu programów kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych, proponowanych przez stronę niemiecką, promować u zachodniego sąsiada polską przedsiębiorczość, oceniać zmiany zachodzące w RFN pod kątem potrzeb polskich instytucji i przedsiębiorstw.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Program specjalności Niemcoznawstwo przygotowuje do pracy w:

      * instytucjach koordynujących polskoniemiecką współpracę gospodarczą
      * organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach mniejszości niemieckiej w Polsce
      * przedstawicielstwach polskich przedsiębiorstw w państwach niemieckojęzycznych
      * sektorze turystycznym, nakierowanym na rynek Austrii, Szwajcarii i Niemiec (Alpy)
      * organizacjach promujących język oraz kulturę niemiecką w Polsce
      * koncernach medialnych, działających na rynku polskim i niemieckim placówkach                                dyplomatycznych.

  W ramach specjalności Niemcoznawstwo proponowane są następujące przedmioty do wyboru:

      * Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
      * Współczesne społeczeństwo niemieckie
      * Historia Austrii i Szwajcarii
      * Gospodarka i ekonomia RFN.

Inne informacje związane z kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |