Studia Licencjackie - Bezpieczeństwo Globalne i Regionalne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Bezpieczeństwo Globalne i Regionalne - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Współczesny świat zmaga się z wieloma problemami globalnymi. Wśród nich wymienić można chociażby terroryzm czy nierówność ekonomiczną. Poznanie tajników polityki międzynarodowej pozwoli pracować absolwentom specjalizacji na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo Globalne i Regionalne

  Program studiów

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.


  Czego można się nauczyć?
  Program obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w Europie
      * Polityka europejska
      * Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej
      * Prawo międzynarodowe
      * Bezpieczeństwo RP
      * Terroryzm
      * Bezpieczeństwo gospodarcze i ekonomiczne
         Europy.

  Po ukończeniu specjalności absolwenci będą potrafili m.in.: analizować wiodące tendencje bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwiązywać problemy związane z klęskami żywiołowymi, czy też likwidować skutki katastrof ekologicznych.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Studia na tej specjalności dadzą absolwentom szansę na zatrudnienie w:

      * instytucjach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego
      * sztabach antykryzysowych
      * gremiach eksperckich zajmujących się doradztwem w dziedzinie bezpieczeństwa
      * wszystkich organizacjach działających na skalę międzynarodową, gdzie będą odpowiedzialni        za analizowanie wydarzeń międzynarodowych
      * organizacjach przeprowadzających badania zjawisk polityki międzynarodowej i ich wpływu na        bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |