Studia Licencjackie - Amerykanistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Amerykanistyka - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwenci tej specjalności w WSB poznają amerykański krąg kulturowy. Będą doskonale przygotowani do pracy w instytucjach współpracujących z krajami kontynentu amerykańskiego oraz w organizacjach o zasięgu międzynarodowym, realizujących promowane przez Amerykanów programy kulturalne i gospodarczo-polityczne.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Amerykanistyka

  Program studiów

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Historia USA
      * System polityczny USA
      * Polityka zagraniczna USA
      * Grupy interesu w polityce amerykańskiej
      * System partyjny USA
      * Współczesna myśl polityczna USA
      * Gospodarka USA
      * Współczesne społeczeństwo amerykańskie.

  Absolwenci specjalności będą potrafili samodzielnie oceniać korzyści i zagrożenia wynikające z aktualnych przemian gospodarczych
  i politycznych dla przedsiębiorstw i instytucji krajowych współpracujących z firmami amerykańskimi, prowadzić negocjacje, wdrażać i koordynować programy oświatowe, kulturalne i edukacyjne promowane przez Amerykanów, a także poprawnie odczytywać i wykorzystywać kulturowe i polityczne uwarunkowania rynku amerykańskiego w celu promowania polskiej przedsiębiorczości i kultury w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Program specjalności przygotowuje do pracy w:

      * instytucjach politycznych, gospodarczych, organizacjach społecznych i kulturalnych na terenie        Polski, USA i Kanady
      * placówkach medialnych i wydawniczych zajmujących się problematyką amerykańską
      * sektorze turystycznym ukierunkowanym na amerykański obszar kulturowy
      * organizacjach międzynarodowych
      * spółkach z udziałem kapitału amerykańskiego, jako specjaliści ds. stosunków                                    panamerykańskich
      * ośrodkach polonijnych w USA i Kanadzie
      * placówkach dyplomatycznych oraz strukturach administracji rządowej, jako doradcy ds.                    współpracy z państwami Ameryki Północnej i Południowej
      * firmach konsultingowych, centrach szkoleniowych i edukacyjnych wzorujących się na modelach        przedsiębiorczości i polityki amerykańskiej.

  W ramach specjalności Amerykanistyka proponowane są następujące przedmioty do wyboru:

      * Rozwój cywilizacyjny USA
      * Współczesne społeczeństwo amerykańskie
      * Kultura amerykańska
      * Historia i kultura Kanady.


Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |