Home > Studia II Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Warszawa > Studia II Stopnia - Master of Arts in International Relations - Warszawa - Mazowieckie

Studia II Stopnia - Master of Arts in International Relations

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Master of Arts in International Relations - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Master of Arts in International Relations to studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku stosunki międzynarodowe, prowadzone w języku angielskim i akredytowane przez University of Wales w Wielkiej Brytanii. Absolwenci programu uzyskują brytyjski dyplom Master of Arts in International Relations, oraz polski dyplom magisterski na kierunku stosunki międzynarodowe.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy złożyć dokumenty, potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej A2, wnieść opłaty – wpisowe i minimum pierwszą ratę opłaty za studia, potwierdzić podpisem odbiór regulaminu studiów oraz okazać dowód osobisty (mężczyźni również książeczkę wojskową). Przy zapisie na studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) dodatkowo należy złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich).
 • Tutuł uzyskany
  Magister oraz tytuł Master of Arts wydany przez University of Wales.
 • Szczegółowe informacje
  Core Courses:

  Year I

  Theories of International Relations
  National & International Security
  International Political Economy
  Research Methods of International Relations
  Comparative Politics
  Globalization & Regionalization
  International Law
  Academic Writing

  Elective Courses:

  China Today
  Central and Estearn European Identity
  Post-Communist Politicsl and Economic Transition
  Justice in IR
  Intercultural Communication
  Role of Diplomacy in the Contemporary World

  Year II
  Praca dyplomowa (około 20000 słów).

  • Sylwetka absolwenta
   Absolwenci studiów Master of Arts in International Relations posiadają akademicką i zawodową wiedzę na temat współczesnych stosunków międzynarodowych oraz ich cywilizacyjnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań. Przygotowani są zarówno do kontynuowania kariery akademickiej, jak i do pracy zawodowej w sektorze publicznym i prywatnym, m.in. w służbie dyplomatycznej i konsularnej, administracji państwowej i samorządowej, międzynarodowych instytucjach i korporacjach oraz instytutach badawczych i mass mediach.

  • Dyplom University of Wales
   Studenci Master of Arts in International Relations uzyskają dyplom University of Wales po ukończeniu określonego planem programu studiów, złożeniu pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim, oraz zdaniu egzaminu magisterskiego. Praca dyplomowa jest sprawdzana zarówno przez polskich nauczycieli akademickich (wykładających przedmioty obejmujące program Master of Arts in International Relations), jak i tzw. egzaminatora zewnętrznego, reprezentującego uniwersytet brytyjski.

  • Polski dyplom Uczelni Łazarskiego
   Po ukończeniu drugiego roku studiów, oraz napisaniu i zdaniu egzaminu magisterskiego (praca magisterska i egzamin są wspólne dla brytyjskiej i polskiej części programu) absolwent uzyskuje polski dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe.


Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |