Studia II Stopnia - Gospodarka Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Gospodarka Nieruchomościami - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Wraz z rozwojem rynku nieruchomości gospodarka nieruchomościami przeżywa swój renesans, stając się jednocześnie jedną z najbardziej perspektywicznych działalności
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich):

  * Finanse i Bankowość
  * Finanse i Rachunkowość
  * Zarządzanie i Marketing
  * Ekonomia
  * Informatyka i Ekonometria
  * Administracja
  * Stosunki Międzynarodowe
  * Transport
  * Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Gospodarka Nieruchomościami

  Program studiów II stopnia obejmuje następującą grupę przedmiotów podstawowych:

      * Polityka pieniężna
      * Rachunkowość zarządcza
      * Portfel inwestycyjny
      * Filozofia
      * Metodologia badań naukowych
      * Międzynarodowe stosunki finansowe
      * Podstawy integracji europejskiej
      * Strategie finansowe – gry decyzyjne
      * Wnioskowanie statystyczne w finansach
      * Geografia ekonomiczna
      * Bhp

  oraz przedmiotów kierunkowych:

      * Prawo finansowe
      * Rachunek kosztów
      * Standardy sprawozdawczości finansowej
      * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
      * Etyka zawodowa


  Czego można się nauczyć?
  Studia na specjalności Gospodarka Nieruchomościami obejmują przedmioty specjalnościowe, m.in. takie jak:

      * Gospodarka nieruchomościami
      * Rynek nieruchomości
      * Finanse
      * Podstawy ekonomii i rachunkowości
      * Podstawy matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii
      * Podstawy wiedzy technicznej
      * Gospodarka przestrzenna, podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
      * Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
      * Zarządzanie nieruchomościami
      * Rzeczoznawstwo majątkowe
      * Podstawy marketingu i psychologii.

  Studenci specjalności uzyskują także wiedzę z zakresu podstaw prawnych gospodarki nieruchomościami oraz zapoznają się z ekonomicznymi i technicznymi aspektami zarządzania nieruchomościami. Poznają metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości w Polsce, a także zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki argumentacji oraz sztuki marketingu i psychologii.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności mogą ubiegać się o pracę m.in. w:

      * biurach obrotu nieruchomościami, zajmując się pośrednictwem i sprzedażą nieruchomości
      * spółkach zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi
      * firmach developerskich, współtworząc plany nowych inwestycji oraz pozyskując klientów
      * spółdzielniach mieszkaniowych, zarządzając nieruchomościami oraz współtworząc plany                nowych inwestycji
      * organach administracji samorządowej, zajmując się problemami mieszkaniowymi społeczności
      * urzędach mieszkalnictwa i rozwoju miast działających przy urzędach wojewódzkich.

  Korzyści
  Program specjalności Gospodarka Nieruchomościami spełnia wymagania znowelizowanej Ustawy o Gospodarce
  Nieruchomościami (Dz. U. 2007 r. nr 173 poz. 1218) w zakresie minimum programowego. Absolwenci studiów I stopnia w WSB specjalności Gospodarka Nieruchomościami, którzy będą kontynuować studia II stopnia na specjalności Gospodarka Nieruchomościami mogą ubiegać się o licencję na wycenę nieruchomości.
  Pozostali absolwenci studiów II stopnia w WSB mogą uzyskać licencję zarządcy i pośrednika nieruchomości oraz licencję na wycenę nieruchomości po ukończeniu studiów podyplomowych na odpowiednim kierunku.

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |