Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Podstawowym celem studium jest przygotowanie merytoryczne jego uczestników do egzaminu, którego pozytywne zdanie, oprócz spełnienia innych warunków, uprawnia do otrzymania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomością. Celem pośrednim jest nabycie zdolności do trafnej oceny nieruchomości pod kątem jej technicznego i ekonomicznego stanu oraz własnych działań przy podpisywaniu umowy o zarządzaniu nieruchomością, a ponadto umiejętności doboru optymalnych form zarządzań zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Oferta adresowana jest do osób, które pragną posiąść umiejętność zarządzania nieruchomościami w aktualnych warunkach rynkowych oraz do podstawowego kierownictwa przedsiębiorców. Ponadto oferta studium adresowana jest do osób, które pragną, zgodnie z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomościami, uzyskać licencję zawodową zarządcy nieruchomością. Program studium podyplomowego jest zgodny z minimum programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami (Komunikat Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami). Podstawowym celem studium jest przekazanie jego uczestnikom poszerzonej i usystematyzowanej wiedzy oraz nabycie metodycznych i warsztatowych umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Słuchacze, po ukończeniu studium, powinni posiąść umiejętność kompleksowego postrzegania problematyki zarządzania nieruchomościami.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP.
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie Nieruchomościami

  Studia odbywają się w soboty i niedziele; wykłady, warsztaty, rozwiązywanie studiów przypadku, treningi; aktywny udział w zajęciach, egzaminy.

  • Zarządzanie nieruchomością jako działalność zawodowa
  • Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
  • Własność i inne prawa rzeczowe
  • Stosunki cywilno-prawne
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  • Podstawy finansów publicznych
  • Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  • Planowanie i zarządzanie ekonomiczno-finansowe nieruchomościami
  • Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
  • Podstawy budownictwa – prawo budowlane
  • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
  • Organizacja zarządzania nieruchomościami - prawo gospodarcze
  • Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
  • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • Plan zarządzania nieruchomością

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |