Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Bogactwem > Wrocław > Studia I Stopnia-Zarządzanie Finansami - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Zarządzanie Finansami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Finansami - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA Dostarczenie dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości * 4 zdjęcia (dowodowe - podpisane na odwrocie) * kserokopię dowodu osobistego: strony 1 i 2 (nowy dowód) oraz przedłożenie dowodu osobistego celem potwierdzenia zgodności z przedstawioną kserokopią * książeczkę wojskową do sporządzenia wypisu (w przypadku mężczyzn) Wypełnienie: * ankiety osobowej * deklaracji opłat (miesięczne raty, semestralne) * oświadczenie dla celów ochrony danych osobowych * ślubowanie * upoważnienie * podanie o przyjęcie na studia
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia-Zarządzanie Finansami

  Przedmioty:

  Grupa treści kształcenia ogólnego:

  * Język obcy (egzamin na poziomie B2 w dowolnym semestrze)
  * Historia gospodarcza
  * Psychologia
  * Socjologia
  * Technologie informacyjne
  * Wychowanie fizyczne
  * Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Grupa treści podstawowych:

  * Makroekonomia
  * Mikroekonomia
  * Matematyka
  * Podstawy ekonometrii
  * Podstawy nauki o finansach
  * Finanse międzynarodowe
  * Ochrona własności intelektualnej
  * Prawo
  * Statystyka
  * Rachunkowość
  * Systemy informatyczne rachunkowości


  Grupa treści kierunkowych:

  * Analiza finansowa – narzędzia informatyczne
  * Bankowość
  * Finanse publiczne
  * Finansowe gry decyzyjne
  * Matematyka finansowa
  * Organizacja i zarządzanie
  * Rachunkowość finansowa
  * Rynki finansowe (kapitałowy i pieniężny)
  * Ubezpieczenia
  * Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  Grupa treści specjalizacyjnych:

  * Seminarium dyplomowe

  Przedmioty specjalizacyjne:

  * Źródła finansowania działalności gospodarczej
  * Kontroling i budżetowanie
  * Zarządzanie ryzykiem
  * Planowanie i sprawozdawczość finansowa
  * Tworzenie i analiza biznes planów
  * Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  * Podatki od działalności gospodarczej
  * Międzynarodowe standardy rachunkowości
  * Strategia podatkowa przedsiębiorstw

Inne informacje związane z Zarządzanie Bogactwem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |