Home > Studia I Stopnia > Finanse - ogólne > Wrocław > Studia I Stopnia-Podatki i Finanse Publiczne - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Podatki i Finanse Publiczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Podatki i Finanse Publiczne - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Podatki i Finanse Publiczne nabierają obecnie szczególnego znaczenia. Europejskie standardy, które przyjęliśmy po akcesji do Unii Europejskiej, wymagają wyjątkowej dbałości o te właśnie dziedziny. Studenci tej specjalności uzyskają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które pozwolą im stać się fachowcami poszukiwanymi na rynku pracy. Po ukończeniu specjalności Podatki i Finanse Publiczne absolwenci będą potrafili m.in.: * stosować procedury podatkowe z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, a także egzekucji administracyjnej, * samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe powstające z obowiązujących tytułów podatkowych i innych danin publicznych, * dokonywać rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, * prowadzić rachunkowość w instytucjach sektora finansów publicznych, * projektować, wdrażać i realizować projekty finansowane z funduszy strukturalnych. Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w: * biurach rachunkowych i kancelariach doradztwa księgowego i prawnego, zajmując się m.in. doradztwem podatkowym, * instytucjach finansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura maklerskie, * komórkach finansowych samorządu terytorialnego i regionalnych izbach obrachunkowych, * strukturach administracji państwowej i samorządowej, * zakładach ubezpieczeń społecznych, * izbach skarbowych i urzędach skarbowych, * urzędach kontroli skarbowej, zajmując się m.in. problematyką przestępstw i wykroczeń skarbowych, * komórkach odpowiedzialnych za opracowanie projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość

  Zakres: Podatki i Finanse Publiczne

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Technologia informacyjna
  - Socjologia
  - Etyka biznesu

   

  Przedmioty podstawowe:
  - Mikroekonomia
  - Prawo
  - Matematyka
  - Rachunkowość
  - Finanse

  Przedmioty kierunkowe:
  - Rachunkowość finansowa
  - Bankowość

  II rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Statystyka
  - Makroekonomia

  Przedmioty kierunkowe:
  - Matematyka finansowa
  - Analiza finansowa
  - Rynki finansowe
  - Finanse publiczne
  - Finanse przedsiębiorstw

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Finanse samorządu terytorialnego

  - Zabezpieczenie społeczne
  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)

  - Wykład do wyboru

  III rok studiów

  Przedmioty podstawowe:
  - Ekonometria

  Przedmioty kierunkowe:
  - Ubezpieczenia

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Prawo podatkowe
  - Rachunkowość budżetowa
  - Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

  - Procedury kontroli podatkowej i skarbowej
  - Prawo celne i dewizowe

  - Polityka budżetowa UE
  - Seminarium dyplomowe

  - Wykład do wyboru

   

   

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |