Home > Podyplomowe > Audyt Finansowy > Zaoczne > Wrocław > Studia I Stopnia-Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresatami studiów są pracownicy komórek audytu wewnętrznego instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i inne), przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej. Uczestnikami mogą być osoby z wykształceniem wyższym, (co najmniej licencjackim) oraz osoby studiujące na ostatnim roku studiów wyższych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe - Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w  gospodarce i administracji

  Program studiów m.in. obejmuje:

  1. Metodyka przeprowadzenia audytu:
  * Przygotowanie planu audytu
  * Przygotowanie programu zadania audytowego
  * Przeprowadzenie zadania audytowego
  * Składanie sprawozdań
  * Czynności sprawdzające (Audyt sprawdzający)

  2. Standardy audytu wewnętrznego
  * Standardy ogólne - organizacja
  * Standardy szczegółowe - wykonywanie zawodu
  * Standardy szczegółowe - realizacja audytu wewnętrznego

  3. Oszacowanie ryzyka
  * Identyfikacja, analiza i zarządzanie ryzykiem w standardach międzynarodowych i w standardach audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  * Pojęcie istotności w audycie
  * Definicje i zrozumienie podstawowych terminów z analizy ryzyka
  * Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym

  4. Administracja publiczna
  * Zagadnienia ogólne
  * Ustrój administracji publicznej
  * Podstawowe zagadnienia procedury administracyjnej
  * Obowiązek ochrony informacji niejawnych. Klasyfikacja i klauzule tajności.
  * Zamówienia publiczn
  * Sprawy pracownicze
  * Kontrola wewnętrzna

  5. Finanse publiczne
  * Zagadnienia ogólne - podstawowe pojęcia i zakres
  * Budżet państwa
  * Budżet jednostki samorządu terytorialnego
  * Kontrola finansowa
  * Podstawowe zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
  * szczególne zasady rachunkowości i sprawozdawczości wykonywania budżetów
  * Jednostki budżetowe
  * Środki specjalne jednostek budżetowych
  * Zakłady budżetowe
  * Gospodarstwo pomocnicze
  * Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

  6. Mikroekonomia
  * Teoria producenta
  * Rola państwa w gospodarce
  * Formy rynku
  * Czynniki produkcji
  * Gospodarowanie zasobami ludzkimi
  * Problematyka wykorzystania kapitałów

Inne informacje związane z Audyt Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |