Home > Kursy i Szkolenia > Audyt Finansowy > Wrocław > Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP - Wrocław - Dolnośląskie

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Wrocławska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Przygotowanie do egzaminu CGAP® (Certified Government Auditing Professional® – Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego), będącego specjalistycznym certyfikatem przeznaczonym dla osób, które zamierzają zdobyć kwalifikacje audytora wewnętrznego w jednostkach finansowych sektora publicznego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kurs dedykowany jest pracownikom audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w urzędach administracji rządowej i samorządowej a także w innych jednostkach sektora finansów publicznych oraz osobom, które zamierzają poszerzyć wiedzę na temat audytu wewnętrznego oraz udokumentować jej posiadanie międzynarodowym certyfikatem. Na kurs przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).
 • Szczegółowe informacje
  Program kursu:

  Program kursu został przygotowany w oparciu o podręcznik CGAP® i obejmuje 4 moduły po 16 godzin wykładowych każdy:

  • moduł I jest poświęcony najważniejszym zagadnieniom dotyczącym praktyki audytu w sektorze publicznym. Omówione w nim zostaną obszary obejmujące: rolę i odpowiedzialność audytorów sektora finansów publicznych; zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego w sektorze publicznym; procesy i rodzaje świadczonych usług audytowych; środowisko audytu sektora publicznego;
  • moduł II przedstawia metody i umiejętności powszechnie wykorzystywane przez audytorów sektora publicznego. Obszar modułu obejmuje: koncepcje i metody jakościowego pomiaru realizacji zadań i oceny programów; metody klasyfikacji oraz gromadzenia danych; umiejętności analityczne oraz zagadnienia z obszaru etyki i zarządzania zasobami ludzkimi;
  • moduł III obejmuje omówienie zasad i wytycznych dotyczących wykonywania zawodu audytora, cech niezbędnych do planowania i przeprowadzenia audytu o najwyższej jakości. Ponadto prezentowane będą zagadnienia z zakresu audytu IT oraz ryzyk związanych z informatyzacją sektora publicznego oraz przegląd problemów dotyczących naruszenia zasad uczciwości;
  • moduł IV zawiera omówienie specyfiki środowiska kontroli jednostek sektora publicznego; zasad zarządzania finansowego i związane z nim kwestie dotyczące audytu. Ponadto omawiane będą zagadnienia prawne z zakresu gromadzenia, rozliczania i sprawozdawczości środków publicznych.

  Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich modułów


  Wykładowcy: Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy polskich specjalistów – praktyków, autorów publikacji z zakresu audytu, posiadających certyfikaty: CIA, CGAP®, CISA, ACCA:
  Konrada Knedlera, Mirosława Stasika, Cezarego Kielana oraz Piotra Welenca.

  Informacje dodatkowe:
  • Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe.
  • W trakcie każdego dnia zajęć przewidywany jest lunch dla uczestników.
  • Słuchacze po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Politechnikę Wrocławską.

Inne informacje związane z Audyt Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |