Home > Podyplomowe > Zarządzanie w Biznesie > Zaoczne > Wrocław > Studia I Stopnia-Zakupy w Biznesie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Zakupy w Biznesie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zakupy w Biznesie - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów pracujących w działach zakupów, przekazanie im szerokiej wiedzy i najnowszych doświadczeń dziedziny zaopatrzenia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia kierowane są do osób, które zajmują się zarządzaniem dostawami, kontaktami z dostawcami oraz spełniają rolę zaopatrzeniowców firm i instytucji. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Zakupów w Biznesie

  1.Dział zakupów w przedsiębiorstwie (16 godz.)

  •Logistyka w przedsiębiorstwie – zagadnienia podstawowe (8 godz.)
  •Kompetencje i rozwój zawodowy pracownika działu zakupów (8 godz.)

  2.Organizacja procesu zakupu w przedsiębiorstwie (72 godz.)

  •Strategia logistyczna (8 godz.)
  •Outsourcing logistyczny (4 godz.)
  •Metody sterowanie zapasami (8 godz.)
  •Prawne aspekty zawieranie umów handlowych z dostawcami (8 godz.)
  •Negocjowanie warunków dostaw (4 godz.)
  •Negocjowanie warunków handlowych (8 godz.)
  •Organizacja spotkań handlowych z dostawcami (8 godz.)
  •Analiza i wybór ofert handlowych (4 godz.)
  •Systemy informatyczne w zakupach (4 godz.)
  •Ocena dostawców (8 godz.)
  •Kontrola zakupów i zaopatrzenia (8 godz.)
  •    
  3.Trendy w zakresie zakupów i zaopatrzenia (28 godz.)

  •Zarządzanie łańcuchami dostaw (12 godz.)
  •Zarządzanie projektami (8 godz.)
  •Zarządzanie wiedzą (8 godz.)

  4.Postawy w relacjach z dostawcami (36 godz.)

  •Komunikacja intepersonalna – ( tym warsztaty „Znajdź Nieprzyjaciela” ) (12 godz.)
  •Zarządzanie zmianą w kontaktach z dostawcami (8 godz.)
  •Asertywność w kontaktach z dostawcami (4 godz.)
  •Etyka biznesu (4 godz.)
  •Aspekty międzykulturowe w kontaktach z dostawcami (8 godz.)

  5.Trening zakupowców (40 godz.)

  •Gra menedżerska „PROMAR” (20 godz.)
  •Gra ”Łańcuch dostaw” (8 godz.)
  •Trening interpersonalny (8 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |