Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Turystyką > Wrocław > Studia I Stopnia-Turystyka Międzynarodowa - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Turystyka Międzynarodowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Turystyka Międzynarodowa - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Coraz więcej państw otwiera się na turystykę, widząc w niej źródło dochodów. Międzynarodowy ruch turystyczny wymaga obszernej i różnorodnej wiedzy. Zajęcia prowadzone na tej specjalności mają za zadanie wykształcić specjalistów jednej z najszybciej rozwijających się branży gospodarki. Po ukończeniu specjalności Turystyka Międzynarodowa absolwenci będą potrafili m.in.: * prowadzić własne przedsiębiorstwo turystyczne ukierunkowane na ruch międzynarodowy, * analizować i przewidywać sytuację w międzynarodowym ruchu turystycznym, * zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym, * przygotować strategię promocji walorów turystycznych regionu i regionalnych produktów turystycznych, * organizować zagraniczne wyjazdy turystyczne, * organizować zagraniczną turystykę przyjazdową, * identyfikować popyt na inwestycje turystyczne, * przygotowywać i prowadzić międzynarodowe imprezy związane z turystyką biznesową (targi międzynarodowe, konferencje, kongresy, imprezy motywacyjne i integracyjne dla dużych międzynarodowych korporacji). Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności w WSB będą przygotowani do pracy w: * w firmach związanych z przemysłem spotkań, organizujących międzynarodowe kongresy, konferencje, targi, turystykę motywacyjną, podróże służbowe i turystykę korporacyjną, * firmach touroperatorskich, w których będą zajmować się kształtowaniem produktów turystycznych, przygotowaniem i nadzorem przebiegu podróży motywacyjnych, wyjazdów integracyjnych, gratyfikacyjnych i spotkań firmowych, * agencjach podróży, specjalizujących się w obsłudze podróży biznesowych, organizujących podróże służbowe indywidualne i grupowe, * hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, gdzie będą odpowiadać za przygotowanie międzynarodowych spotkań i konferencji, * organizacjach samorządowych i urzędach administracji państwowej, w których będą odpowiadać za tworzenie strategii rozwoju i promocję turystyki.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Turystyka i Rekreacja
  Zakres: Turystyka międzynarodowa

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język angielski
  - Technologia informacyjna

  Przedmioty podstawowe:
  - Historia architektury i sztuki
  - Fizjologia człowieka
  - Prawo
  - Ekonomia

  Przedmioty kierunkowe:
  - Podstawy turystyki
  - Geografia turystyczna
  - Ekonomika turystyki i rekreacji
  - Hotelarstwo

  Przedmioty specjalizacyjne:

  - Ergonomia i BHP

  Przedmioty humanistyczne (do wyboru):

  - Socjologia
  - Etyka
  - Filozofia

  II rok studiów
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język angielski
  - Język obcy II
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Psychologia
  - Zarządzanie

  Przedmioty kierunkowe:
  - Podstawy rekreacji
  - Obsługa ruchu turystycznego
  - Kształtowanie środowiska i ochrony przyrody

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Podstawy marketingu
  - Programowanie i organizacja rekreacji
  - Podstawy rachunkowości
  - Polityka personalna
  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)

  III rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  - Język obcy II
  Przedmioty podstawowe:
  Ekologia i ochrona środowiska

  Przedmioty kierunkowe:
  Krajoznawstwo
  - Pedagogika czasu wolnego

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Organizacja i funkcjonowanie obiektów turystycznych
  - Informatyka w turystyce i rekreacji
  - Metody badania rynku turystycznego
  - Systemy zarządzania jakością
  - Negocjacje i protokół dyplomatyczny
  - Organizacja turystyki międzynarodowej

  - Seminarium dyplomowe
  - Wykład do wyboru

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |