Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Wrocław > Studia I Stopnia-Penetracja Rynków Turystycznych - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Penetracja Rynków Turystycznych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WWSiS-Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej-Wydział Informatyki oraz Wydział Filologii i Turystyki

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Penetracja Rynków Turystycznych - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis * kwestionariusz osobowy * 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * zaświadczenie lekarskie * dowód wniesienia opłaty wpisowej * kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja,
  Specjalizacja: Penetracja Rynków Turystycznych

      * Blok przedmiotów ogólnych (BO) 17,7%
      * Blok przedmiotów podstawowych (BP) 15,7.0%
      * Blok przedmiotów kierunkowych (BK) 36%
      * Blok przedmiotów specjalizacyjnych (BS) 30.6%


  BO Blok Ogólny, 17.7%

        1.Język angielski i język niemiecki
        2.Podstawy informatyki
        3.Filozofia


  BP Blok Podstawowy, 15,7%

        1.Historia kultury i sztuki
        2.Ekonomia
        3.Organizacja i zarządzanie
        4.Psychologia
        5.Fizjologia człowieka
        6.Ekologia


  BK Blok Kierunkowy, 36%

        1.Geografia turystyczna
        2.Prawo w turystyce i rekreacji
        3.Ekonomika turystyki i rekreacji
        4.Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
        5.Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
        6.Podstawy turystyki
        7.Teoria i metodyka rekreacji
        8.Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
        9.Rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne
        10.Obozy i turystyka kwalifikowana


  BS Blok Specjalizacyjny, 30.6%

        1.Krajoznawstwo
        2.Agrobiznes i agroturystyka
        3.Rynki turystyczne
        4.Organizacja pracy biurowej
        5.Obsługa klienta i etyka menedżera
        6.Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
        7.Pedagogika czasu wolnego
        8.Turystyka, rekreacja i rehabilitacja osób starszych i chorych
        9.Tworzenie produktu turystycznego
        10.Promocja i informacja turystyczna i rekreacyjne
        11.Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |