Home > Podyplomowe > Zarządzanie Turystyką > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Menedżer Turystyki i Hotelarstwa - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Menedżer Turystyki i Hotelarstwa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Menedżer Turystyki i Hotelarstwa - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Cel studium * zapewnienie uczestnikom nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym, * zdobycie przez uczestników kwalifikacji niezbędnych do kreowania oraz rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, powiecie, regionie, * wykształcenie umiejętności stosowania nowoczesnych metod zarządzania w turystyce i rekreacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium * menedżerowie i pracownicy organizacji oraz przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, * osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w sferze turystyki i rekreacji, * pracownicy wydziałów turystyki urzędów gminnych i powiatowych, * członkowie komisji turystyki rad gmin i powiatów, * inne osoby, zainteresowane zarządzaniem w turystyce i rekreacji. Słuchaczami studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu mogą zostać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe - Menedżer Turystyki i Hotelarstwa

  Plan studium
  1. Podstawy zarządzania.
  2. Nowoczesny menedżer.
  3. Elementy geografii turystycznej.
  4. Współczesne tendencje światowe a system organizacji turystyki w Polsce.
  5. Tworzenie strategii rozwoju turystyki w przedsiębiorstwie i gminie.
  6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
  7. Rynek turystyczny i jego badanie.
  8. Zarządzanie jakością w turystyce.
  9. Zarządzanie personelem.
  10. Sztuka negocjacji.
  11. Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym.
  12. Elementy prawa w turystyce.
  13. Fundusze Unii Europejskiej na rozwój turystyki.
  14. Informatyka w turystyce i hotelarstwie.
  15. Hotel w „Inteligentnym Budynku”.
  16. Interkulturowość w biznesie turystycznym.
  17. Subregionalne produkty turystyczne jako narzędzie rozwoju turystyki.
  18. Case studies: hotel, biuro podróży, agroturystyka, gastronomia.
  19. Tworzenie oferty turystycznej przez touroperatora.
  20. Rynek przewozów turystycznych.
  21. Seminarium dyplomowe.

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |