Studia I Stopnia-Socjologia Organizacji i Zarządzania - Rzeszów - Podkarpackie - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - I2872

Home>Studia I Stopnia>Socjologia>Dzienne>Rzeszów>Studia I Stopnia-Socjologia Organizacji i Zarządzania - Rzeszów - Podkarpackie
 
Studia I Stopnia-Socjologia Organizacji i Zarządzania - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Studia I Stopnia-Socjologia Organizacji i Zarządzania - Rzeszów - Podkarpackie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia-Socjologia Organizacji i Zarządzania - Rzeszów - Podkarpackie Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia
Kierunek-Socjologia
Specjalizacja-Socjologia Organizacji i Zarządzania

Wybierając tę specjalność nabędziesz umiejętności przydatne w zarządzaniu dowolną organizacją. Rozwiniesz w sobie cechy przedsiębiorczości (pomysłowość, zaradność, umiejętność przewidywania trendów gospodarczych). Nauczysz się podejmować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Poznasz m.in. mechanizmy oddziaływania marketingowego oraz reklamowego, techniki aktywnych metod sprzedaży oraz promocji i zrozumiesz związane z tym zachowania konsumenckie. Zdobędziesz umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji i unikania najczęstszych błędów przy ich prowadzeniu.

W programie studiów m.in.:

* socjologia organizacji i zarządzania,
* zarządzanie strategiczne,
* kierowanie zespołami ludzkimi,
* socjologia marketingu,
* socjologia reklamy i zachowań konsumenckich,
* negocjacje,
* public relations.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pełnienia roli lidera i eksperta w różnych środowiskach społecznych. Nauczysz się różnorodnych sposobów motywowania pracowników, budowania właściwych relacji między nimi i przewidywać zmiany na runku pracy, co pozwoli Ci, jako menedżerowi, prowadzić efektywną politykę personalną w firmie. Zdobędziesz też umiejętność kształtowania wizerunku (PR) swojej organizacji. Po tej specjalności warto zastanowić się nad kontynuacją studiów na poziomie magisterskim na kierunku Ekonomia.

Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Socjologia: