Studia I Stopnia-Marketing i Public Relations

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Marketing i Public Relations - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Po ukończeniu specjalności Marketing i Public Relations absolwenci będą potrafili m.in.: * identyfikować potrzeby klientów, przygotować plan marketingowy i biznesplan, * przeprowadzać badania marketingowe, * zaprojektować skuteczny przekaz reklamowy, * wskazać najlepszą strategię cenową dla produktu, * napisać przemówienie, * przygotować mediaplan, * precyzyjnie udzielać dziennikarzom informacji, * napisać profesjonalną notatkę prasową, * zorganizować konferencję prasową czy briefing, * przygotować kampanię nowego produktu w Internecie. Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności w WSB będą przygotowani do pracy w: * działach marketingu przedsiębiorstw, gdzie będą zajmować się przygotowaniem i wdrażaniem strategii marketingowej, planowaniem działań marketingowych, tworzeniem koncepcji promocji i kontaktami z agencjami reklamowymi, * działach Public Relations, gdzie odpowiadać będą za: utrzymywanie kontaktów z prasą, kształtowanie relacji ze społecznością lokalną, kontakty z liderami opinii publicznej, * agencjach reklamowych, w których zajmą się kompleksową obsługą klientów w zakresie opracowania akcji promocyjnych, przygotowania kampanii medialnej, kreatywnego projektowania i produkcji materiałów promocyjnych, * roli rzeczników prasowych w różnych firmach i instytucjach, a także w działach prasowych różnego rodzaju instytucji, * instytutach badawczych, gdzie zajmą się badaniem rynku, zachowań nabywców, przeprowadzaniem badań ilościowych i jakościowych (np. wywiad pogłębiony, Focus Interview Group).
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie

  Zakres: Marketing i Public Relations

  I rok studiów (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Technologia informacyjna
  - Socjologia
  Przedmioty podstawowe:
  - Mikroekonomia
  - Matematyka
  - Prawo
  - Nauka o organizacji
  - Podstawy zarządzania
  - Finanse
  Przedmioty kierunkowe:
  - Zachowania organizacyjne
  - Zarządzanie jakością
  - Rachunkowość finansowa

  II rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Etyka biznesu
  - Wychowanie fizyczne
  Przedmioty podstawowe:
  - Statystyka
  Przedmioty kierunkowe:
  - Badania marketingowe
  - Marketing
  - Zarządzanie zasobami ludzkimi
  - Informatyka w zarządzaniu
  - Finanse przedsiębiorstw
  - Procesy informacyjne w zarządzaniu

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Zarządzanie marketingowe
  - Marketing w handlu i usługach
  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)
  - Wykład do wyboru

  III rok studiów

  Przedmioty kierunkowe:
  - Zarządzanie projektami

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Zachowania nabywców
  - Marketing w Internecie
  - Marketing na rynkach międzynarodowych
  - Zarządzanie promocją
  - Public Relations
  - Negocjacje
  - Zarządzanie jakością usług

  - Seminarium dyplomowe
  - Wykład do wyboru

Inne informacje związane z public relations

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |