Home > Studia I Stopnia > Handel Międzynarodowy > Wrocław > Studia I Stopnia-International Business and Finance - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-International Business and Finance

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-International Business and Finance - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Po ukończeniu specjalności International Business and Finance absolwenci WSB będą potrafili m.in.: * przeprowadzać transakcje w handlu zagranicznym, * prowadzić korespondencję i rozmowy handlowe w języku angielskim, * prowadzić negocjacje na arenie międzynarodowej, * prowadzić analizy ekonomiczne dla firm działających na rynku międzynarodowym, * zarządzać firmą działającą na rynku międzynarodowym. Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności w WSB będą przygotowani do pracy w: * przedsiębiorstwach międzynarodowych, gdzie będą zajmować się zarządzaniem, szczególnie w obszarze biznesu międzynarodowego, * firmach zajmujących się handlem zagranicznym, gdzie będą odpowiadać za przygotowanie oraz realizację transakcji, * agencjach i urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych, * polskich przedstawicielstwach międzynarodowych firm przeprowadzających transakcje międzynarodowe, w których zajmą się finansami, w tym problematyką kursów walutowych, * przedsiębiorstwach starających się o wejście na rynki międzynarodowe, potrzebujących specjalistów ds. marketingu międzynarodowego. Dodatkowe atuty * studenci WSB będą mogli pochwalić się biegłą znajomością biznesowego języka angielskiego z dziedziny ekonomii i finansów. * międzynarodowa kadra i nowoczesny program nauczania przygotowują studentów WSB do rozpoczęcia atrakcyjnej pracy także poza granicami kraju. * studia w WSB to połączenie praktycznej znajomości zagadnień ekonomicznych i gospodarczych z biegłym władaniem językiem angielskim, co w efekcie daje dużą szansę na karierę międzynarodową.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe Przed zapisem kandydat wypełnia test samosprawdzający. W ten sposób sprawdza swoje umiejętności językowe. Na podstawie wyniku testu podejmuje decyzję o studiowaniu na specjalności International Business and Finance. Podczas nauki na I roku można nadrobić zaległości językowe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość

  Zakres: International Business and Finance

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy

  - Technologia informacyjna
  - Socjologia
  - Etyka biznesu

  Przedmioty podstawowe:
  - Mikroekonomia
  - Prawo
  - Matematyka
  - Rachunkowość
  - Finanse

  Przedmioty kierunkowe:
  - Rachunkowość finansowa
  - Bankowość

  Przedmioty specjalizacyjne :

  - Fundamentas of Marketing ( Podstawy marketingu)

  II rok studiów
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Statystyka
  -Makroekonomia

  Przedmioty kierunkowe:
  - Mathematics Finance (Matematyka finansowa)
  - Analiza finansowa
  - Finance Markets (Rynki finansowe)
  - Public Finance (Finanse publiczne)
  - Finance Management (Finanse przedsiębiorstw)

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Fundamentals Globalisation. Threats and Opportunities ( Globalizacja - szanse i zagrożenia)
  - Zarządzanie projektem
  - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)

  - Wykład do wyboru

  III rok studiów

  Przedmioty podstawowe:
  - Ekonometria

  Przedmioty kierunkowe:
  - Insurance (Ubezpieczenia)

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Strategic Management ( Zarządzanie strategiczne)
  - Credit Policy ( Polityka kredytowa)
  - Marketing of International Market ( Marketing na rynkach międzynarodowych)
  - Negocjacje
  - Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego
  - Risk Management (Zarządzanie ryzykiem)
  - Portfolio Analysis and Management ( Analiza portfelowa. Instrumenty pochodne)
  - Seminarium dyplomowe
  - Wykład do wyboru

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |