Home > Studia I Stopnia > Hotelarstwo > Wrocław > Studia I Stopnia-Hotelarstwo - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Hotelarstwo

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Hotelarstwo - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Po ukończeniu specjalności Hotelarstwo absolwenci będą potrafili m.in.: * zarządzać bazą hotelową, * prowadzić hotel, * przygotowywać strategię promocji hotelu, * analizować rynek usług hotelarskich, * tworzyć ofertę cenową usług noclegowych i dodatkowych oferowanych przez przedsiębiorstwo hotelarskie, * zarządzać jakością usług hotelowych, * organizować spotkania konferencyjne i biznesowe. Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności w WSB będą przygotowani do pracy w: * firmach touroperatorskich, zajmujących się organizacją czasu wolnego, * firmach zajmujących się organizacją szkoleń i wyjazdów integracyjnych, * hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, gdzie będą odpowiadać za ich bieżącą działalność, rozwój i promocję, * departamentach urzędów państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za rozwój turystyki i bazy noclegowej regionów, * firmach zajmujących się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę, * własnych przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelowe.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Turystyka i Rekreacja
  Zakres: Hotelarstwo

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język angielski
  - Technologia informacyjna

  Przedmioty podstawowe:
  - Historia architektury i sztuki
  - Fizjologia człowieka
  - Prawo
  - Ekonomia

  Przedmioty kierunkowe:
  - Podstawy turystyki
  - Geografia turystyczna
  - Ekonomika turystyki i rekreacji
  - Hotelarstwo

  Przedmioty specjalizacyjne:

  - Ergonomia i BHP

  Przedmioty humanistyczne (do wyboru):

  - Socjologia
  - Etyka
  - Filozofia

  II rok studiów
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język angielski
  - Język obcy II
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Psychologia
  - Zarządzanie

  Przedmioty kierunkowe:
  - Podstawy rekreacji
  - Obsługa ruchu turystycznego
  - Kształtowanie środowiska i ochrony przyrody


  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Podstawy marketingu

  - Programowanie i organizacja rekreacji
  - Podstawy rachunkowości
  - Polityka personalna
  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)

  III rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  - Język obcy II

  Przedmioty podstawowe:
  - Ekologia i ochrona środowiska

  Przedmioty kierunkowe:
  - Krajoznawstwo
  - Pedagogika czasu wolnego

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Organizacja i funkcjonowanie obiektów turystycznych
  - Informatyka w turystyce i rekreacji
  - Metody badania rynku turystycznego
  - Systemy zarządzania jakością
  - Zarządzanie finansami hotelu
  - Podstawy gastronomii w hotelarstwie
  - Seminarium dyplomowe

  - Wykład do wyboru

Inne informacje związane z Hotelarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |