Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Wrocław > Studia I Stopnia-Turystyka i Rekreacja - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Turystyka i Rekreacja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Turystyka i Rekreacja - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem kierunku jest profesjonalne przygotowanie kadr dla potrzeb rynku turystycznego. Studenci uzyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji różnych przedsięwzięć turystyczno- rekreacyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie): *świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę) *kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia *aktualne zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku) *kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej *4 fotografie kolorowe, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych *opłata rekrutacyjna (dowód wpłaty)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Turystyka i rekreacja
  Studia I stopnia

  Grupa tresci podstawowych
  Historia architektury i sztuki
  Fizjologia człowieka
  Psychologia
  Ekologia i ochrona srodowiska
  Prawo
  Ekonomia
  Zarzadzanie
  Grupa tresci kierunkowych
  Podstawy turystyki
  Podstawy rekreacji
  Geografia turystyczna
  Krajoznawstwo
  Obsługa ruchu turystycznego
  Ekonomika turystyki i rekreacji
  Hotelarstwo
  Pedagogika czasu wolnego
  Wymagania ogólne
  Wychowanie fizyczne
  Jezyk obcy
  Technologie informacyjne
  Przedmioty humanistyczne (filozofia, socjologia, etyka)
  Ochrona własnosci intelektualnej, bezpieczenstwo i higiena pracy, ergonomia
  Przedmioty specjalizacyjne
  Seminarium

  Specjalności oferowane w ramach kierunku:

  ZARZĄDZANIE USŁUGAMI TURYSTYCZNYMI
  Ta specjalizacja daje studentom możliwość zdobycia umiejętności zarządzania w przedsiębiorstwie turystycznym. Jej oferta ułatwia absolwentowi współpracę z ludźmi dzięki takim przedmiotom, jak komunikacja społeczna czy zarządzanie personelem. Studenci poznają także elementy public relations oraz organizację i funkcjonowanie ruchu turystycznego, m. in. informatyczne systemy rezerwacji. Zapoznają się też z tworzeniem oferty turystycznej i finansowaniem usług turystycznych.
  Absolwent tej specjalizacji to osoba, która potrafi zarządzać zespołem ludzi na rynku turystycznym oraz organizować działania przedsiębiorstwa w otoczeniu turystycznym.


  AGROTURYSTYKA
  Agroturystyka to specjalizacja, która jest odpowiedzią na współczesne trendy w turystyce dążącej do rozwoju w środowisku wiejskim. Przedmioty obejmują praktyczny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest gospodarstwo agroturystyczne, jego promocji i sposobów zarządzania.

  KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

  Specjalność rozwija umiejętności organizowania i zarządzania przestrzenią, w której odbywa się ruch turystyczny. Pozwala wykorzystywać do jej promocji lokalne walory przyrodnicze i kulturowe oraz miejscowe zasoby architektury. Absolwenci będą szczególnie przydatni w starostwach i urzędach gmin, biurach planowania przestrzennego i większych przedsiębiorstwach turystycznych

  TURYSTYKA UZDROWISKOWA Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ
  Student uzyskując dyplom o specjalizacji turystyki uzdrowiskowej z odnową biologiczną zostanie przygotowany merytorycznie i praktycznie do pracy zarówno w sektorze usług turystycznych związanych z lecznictwem, jak i w zakresie rehabilitacji oraz profilaktyki w różnych ośrodkach leczniczych.
  Jest to osoba, która łączy w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania uzdrowisk, ich zasobów leczniczych i turystycznych, a także posiada znajomość teoretyczną i praktyczną z zakresu fizjoterapii, nauk biomedycznych i humanistycznych pozwalającą na całościowe postrzeganie zagadnień medycznych.
  Wiedza teoretyczna wsparta jest praktyką zawodową uzyskaną w sektorze usług uzdrowiskowych. Absolwenci tej specjalności zostaną przygotowani do pracy w ośrodkach uzdrowiskowych na różnych poziomach zaangażowania zarówno jako specjalista w uzdrowiskowych centrach rehabilitacyjno-leczniczych, czy hotelowych ośrodkach pielęgnacyjnych typu spa jak i na poziomie kierowania ośrodkami leczniczo-uzdrowiskowymi czy też centrami odnowy biologicznej.

  ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE I GASTRONOMII
  Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii to specjalność, która daje absolwentowi niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania rynku usług turystycznych. Program dydaktyczny pozwala na zapoznanie się z działaniem zarówno bazy noclegowej, jaki i gastronomicznej, począwszy od technologii produkcji potraw czy informatycznych systemów rezerwacji po organizację i funkcjonowanie obiektów turystycznych i związane z tym finansowanie oraz logistykę.       
  Absolwent zdobywa także wiedzę dotyczącą rynku ubezpieczeń w turystyce .
  Po ukończeniu specjalizacji absolwent staje sie fachowcem, który jest w stanie sprostać zadaniom związanym z zarządzaniem obiektami turystycznymi.Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |