Studia I Stopnia-Budownictwo Ogólne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Budownictwo Ogólne - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Cele
  Celem utworzenia kierunku jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na rynku pracy poprzez wykształcenie inżynierów budownictwa odpowiednio przygotowanych zawodowo oraz zdolnych do dalszego samokształcenia i pogłębiania wiedzy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia na kierunku „Budownictwo” przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w branży budowlanej (wykonawstwo, nadzór, materiały budowlane), w jednostkach administracji związanych z budownictwem i architekturą oraz osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia(inżynierskie)
  Kierunek-Budownictwo
  Specjalizacja-Budownictwo Ogólne

  Studia na kierunku „Budownictwo” koncentrują się na:

  • uzyskaniu podstawowej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych,
  • opanowaniu metod projektowania konstrukcji budowlanych, opierając się na wiedzy zdobytej w ramach takich przedmiotów jak wytrzymałość materiałów, mechanika budowli.
  • zdobyciu wykształcenia w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji inżynierskich, wykorzystujących nowoczesne oprogramowanie komputerowe.

  Absolwent specjalności „budownictwo ogólne” będzie posiadał wiedzę z zakresu:

  • wykonawstwa obiektów budowlanych (mieszkaniowych, komunalnych, przemysłowych),
  • projektowania podstawowych elementów konstrukcji budowlanych,
  nowoczesnych technologii i organizacji prac budowlanych, zarządzania firmą budowlaną,
  • wytwarzania materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii i metod komputerowych stosowanych w budownictwie.

  Perspektywy zawodowe.

  Absolwenci specjalności „budownictwo ogólne” będą przygotowani do pracy w:

  • przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych,
  • nadzorze budowlanym,
  • przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych,
  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli związanych z budownictwem i architekturą.

  PRZEDMIOTY OGÓLNE

     1. Język obcy
     2. Przedmiot humanistyczny I
     3. Przedmiot humanistyczny II
     4. Podstawy prawa budowlanego
     5. Ergonomia i BHP
     6. Ochrona własności intelektualnej
     7. W-F
     8. Technologie informacyjne

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

     1. Analiza matematyczna, cz.1
     2. Analiza matematyczna, cz.2
     3. Algebra liniowa
     4. Metody probabilistyczne
     5. Statystyka
     6. Fizyka
     7. Chemia
     8. Geologia
     9. Mechanika teoretyczna
    10. Metody obliczeniowe

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

     1. Geometria wykreślna
     2. Rysunek techniczny
     3. Geodezja
     4. Materiały budowlane
     5. Wytrzymałość materiałów
     6. Mechanika budowli I
     7. Mechanika budowli II
     8. Budownictwo ogólne
     9. Mechanika gruntów
    10. Fundamentowanie
    11. Konstrukcje betonowe
    12. Konstrukcje metalowe
    13. Instalacje budowlane
    14. Budownictwo komunikacyjne
    15. Fizyka budowli
    16. Hydraulika i hydrologia
    17. Organizacja produkcji budowlanej
    18. Technologia robót budowlanych
    19. Kierowanie procesem inwestycyjnym
    20. Ekonomika budownictwa

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

     1. Kosztorysowanie robót drogowych
     2. Technologia materiałów i nawierzchni drogowych
     3. Drogi kołowe
     4. Przebudowy, remonty i utrzymanie dróg
     5. Mosty
     6. Architektura krajobrazu
     7. Podstawy inżynierii ruchu drogowego
     8. Wykład fakultatywny
     9. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |