Inżynieria Komunalna - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Inżynieria Komunalna - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Ciechanów - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwenci specjalności Inżynieria Komunalna będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych gospodarki komunalnej obszarów małych miast i wsi. Będą również przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Realizowany program dydaktyczny pozwala absolwentom na ubieganie się o uprawnienia określone w krajowych przepisach prawa budowlanego.

  Absolwenci PWSZ specjalności Inżynieria Komunalna uzyskają:
  • solidne wykształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii stosowanych w praktyce inżynierskiej, umiejętność projektowania, realizacji i eksploatacji podstawowych systemów infrastruktury technicznej z zakresu: - zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, - ciepłownictwa i ogrzewnictwa, - wentylacji i klimatyzacji, - gazownictwa, - uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, - unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast,
  • znajomość podstaw ekonomii, zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej oraz praktyczną znajomość co najmniej jednego języka obcego
  • przygotowanie do kontynuacji studiów na II stopniu w technicznej uczelni akademickiej oraz ustawicznego kształcenia zawodowego.

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |