Studia I Stopnia-Administracja Ochrony Środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Administracja Ochrony Środowiska - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia-Administracja Ochrony Środowiska

  Wybierając studia na tej specjalności zapoznasz się z prawno-ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska, w tym m.in. z zakresem kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w kwestii ochrony środowiska. Zgłębisz także zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów ochrony środowiska. Ponadto poznasz rolę funduszy unijnych w ochronie środowiska i sposoby ich pozyskiwania oraz założenia polityki ekologicznej państwa. Natomiast w ramach przedmiotu zarządzanie kryzysowe dowiesz się jakie działania należy podjąć w sytuacjach skażenia, czy zagrożenia środowiska, zdobędziesz także wiedzę z dziedziny zagrożeń naturalnych i antropogenicznych środowiska przyrodniczego oraz metod ich prognozowania, oraz ochrony wód i powietrza (w tym ochrony przed hałasem). Dodatkowo przyswoisz sobie zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej oraz ochrony zwierząt, czy gatunkowej ochrony roślin.

  W programie studiów m.in.:

  * polityka ekologiczna i prognozowanie,
  * prawo wodne,
  * zagospodarowanie przestrzenne,
  * gospodarowanie zasobami przyrody,
  * gospodarka odpadami,
  * zarządzanie kryzysowe
  .

  Specjalność jest realizowania od 5. semestru na studiach I stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w terenowych organach administracji rządowej, organach administracji samorządowej, organizacjach ekologicznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych z administrowaniem ochroną środowiska, podmiotach realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska oraz instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

Inne informacje związane z zarządzanie w ekologii

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |