Home > Podyplomowe > Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt > Zaoczne > Warszawa > STUDIA PODYPLOMOWE POSTĘP TECHNICZNY W TECHNOLOGIACH I URZĄDZENIACH SANITARNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - Warszawa - Mazowieckie

STUDIA PODYPLOMOWE POSTĘP TECHNICZNY W TECHNOLOGIACH I URZĄDZENIACH SANITARNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE POSTĘP TECHNICZNY W TECHNOLOGIACH I URZĄDZENIACH SANITARNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, przedstawienie nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, dokształcenie w zakresie eksploatacji stacji i sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, zapoznanie uczestników z procedurą występowania o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane, specjalność instalacyjna).
 • Szczegółowe informacje
  Zakres studiów obejmuje m.in. podstawy prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, możliwości pozyskiwania dodatkowych środków (unijne i krajowe) dla projektów branży wodociągowo-kanalizacyjnej, technologie uzdatniania wód podziemnych - nowe materiały filtracyjne, biologiczne metody usuwania wybranych zanieczyszczeń, uzdatnianie wód do celów specyficznych, takich jak kotłownie, chłodnictwo, medycyna itp., kontrole parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych w stacjach i sieciach wodociągowych oraz oczyszczalniach ścieków, eksploatacja wybranych elementów stacji wodociągowych - filtrów, studni wierconych, zbiorników wodociągowych, uwarunkowania techniczne budowy, eksploatacji i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, technologie oczyszczania ścieków-oczyszczanie mechaniczne, metody identyfikacji osadu czynnego, metody zwalczania bakterii nitkowatych, reaktory SBR w małych oczyszczalniach ścieków, złoża biologiczne, gospodarka osadowa, poprawa efektywności odwadniania osadu, zwiększenie wytwarzania biogazu w procesach fermentacyjnych, współczesne tendencje zagospodarowania osadów ściekowych, eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków, metody komputerowe w monitoringu i rozwiązywaniu wybranych problemów eksploatacji wodociągów lub kanalizacji, analizowanie pracy stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków, instruktaż pokazowy w zakresie działania wybranych obiektów wodno-kanalizacyjnych z możliwością samodzielnego sterowania.
  W ramach zajęć prowadzone są wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, zajęcia terenowe i seminaria. Przewidziano publiczne obrony prac dyplomowych.

  Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Marian Granops

  Czas trwania studiów: 2 semestry

  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Inne informacje związane z Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |