Projekty inwestycyjne realizowane w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Projekty inwestycyjne realizowane w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Projekty inwestycyjne realizowane w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
  • pracowników JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego),
  • przedsiębiorców planujących prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z instalacji OZE,
  • osoby fizyczne planujące instalację OZE na własne potrzeby,
  • oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką inwestycji w sektorze OZE.

  Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie zasad prowadzenia inwestycji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

  Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
  • poznać specyfikę projektów inwestycyjnych w sektorze OZE, z naciskiem na energetykę wiatrową, słoneczną i biogaz,
  • zapoznanie się z założeniami przyjmowanymi do projektów w sektorze OZE,
  • zapoznanie się ze złożoną strukturą organizacyjną związaną z czynnościami będącymi składowymi zadań w projekcie,
  • poprawnie szacować zasoby energetyczne potencjalnego terenu pod inwestycję,
  • zapoznanie się z identyfikacją zagrożeń występujących w projektach z sektora OZE.

  Metody szkoleniowe:
  • wykład z wykorzystaniem praktycznych przykładów,
  • dyskusja, odpowiedzi na pytania.


  Program szkolenia :

  Dzień 1
  1. Projekty inwestycyjne w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii – wprowadzenie;
  2. Otoczenie legislacyjne- aspekt prawny inwestycji w Odnawialne Źródła Energii;
  3. Studium celowości realizacji projektów oraz studium wykonalności projektu;
  4. Identyfikacja i wybór lokalizacji (w jaki sposób wybrać lokalizację oraz dokonać jej oceny pod kątem inwestycji wiatrowych słonecznych, biomasowych i wodnych)
  5. Uzyskanie prawa do dysponowania terenem (zakup czy dzierżawa – zalety i wady)
  6. Szacowanie czasu trwania prac przygotowawczych oraz fazy realizacji;
  7. Ocena potencjału energetycznego terenu na przykładzie energetyki wiatrowej, słonecznej, biogazownie (sposób prowadzenia pomiarów pod kątem późniejszego finasowania inwestycji przez Bank lub z funduszy UE);
  8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (opis całościowej procedury od złożenia wniosku po uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej dla inwestycji wiatrowych, słonecznych, biomasowych oraz wodnych);
  9. Podsumowanie


  Dzień 2
  1. Studium uwarunkowań i zagospodarowanie przestrzennego gminy (sposób procedowania możliwości finansowania przez inwestora);
  2. Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego (sposób procedowania, możliwości finansowania przez inwestora);
  3. Miejscowy plan a warunki zabudowy (różnice, możliwości zastosowanie dla różnych inwestycji)
  4. Przeprowadzenie procedury uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej oraz podpisania umowy przyłączeniowej (w jaki sposób wypełnić wniosek, jakie są wymagania dla sieci niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia);
  5. Opracowanie dokumentacji technicznej uzyskanie niezbędnych uzgodnień (przedstawienie całościowej niezbędnej dokumentacji na przykładzie już procedowanej inwestycji w sektorze OZE);
  6. Uzyskanie pozwolenia na budowę (wszczęcie procedury, czas trwania);
  7. Przeprowadzenie procedury zawarcia umowy i uzyskania koncesji na sprzedaż oraz odbiór energii elektrycznej, sprzedaż zielonych certyfikatów teraz i po w 2016r.
  8. Aspekt ekonomiczny inwestycji w OZE, czas zwrotu, możliwe źródła finasowania.
  9. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


Inne informacje związane z energia odnawialna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |