Home > Podyplomowe > Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt > Zaoczne > Warszawa > STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ LOKALNĄ - Warszawa - Mazowieckie

STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ LOKALNĄ - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ LOKALNĄ - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Celem studiów jest doskonalenie zawodowe pracowników, zwłaszcza kadry technicznej i kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za planowanie zrównoważonego rozwoju i zarządzanie zasobami energetycznymi, a zwłaszcza odnawialnymi źródłami energii.

  Program studiów obejmuje 160 godzin i jest realizowany w trybie zaocznym w ciągu jednego semestru. Obejmuje zajęcia z zakresu: kierunków rozwoju polskiej energetyki, a także lokalnej w warunkach wymogów UE, perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł w Polsce do 2020 roku, potencjału wykorzystania biomasy, a zwłaszcza wierzby dla potrzeb energetycznych, instytucjalno-prawnych i ekonomicznych narzędzi wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej, techniczno-ekonomicznej opłacalności produkcji energii elektrycznej z biomasy w elektrowniach systemowych i elektrociepłowniach, znaczenia źródeł odnawialnych w rozwoju obszarów wiejskich, rynków energii elektrycznej, a zwłaszcza rynku bilansującego i technicznych uwarunkowań funkcjonowania giełdy energii elektrycznej, budowy planu marketingu energii elektrycznej na przykładzie przedsiębiorstwa energetycznego USA, opracowywania strategicznego planu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego, budowy strategii rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego, inwestowania i rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, roli banku w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstwa energetycznego.

  Program obejmuje także seminarium dyplomowe. Zajęcia odbywają się w czasie 2-dniowych zjazdów (piątek-sobota). Podstawą zaliczenia jest złożenie egzaminów z czterech przedmiotów znajdujących się w programie studiów oraz złożenia i obrony pracy dyplomowej. Wykładowcami są znani profesorowie i doktorzy z SGGW, SGH i Politechniki Warszawskiej, a także wybitni praktycy krajowi (PSE S.A., PGE BOT S.A., URE, Krajowej Izby Biomasy) oraz zagraniczni (USA).

  Kierownik studiów: prof. dr hab. Franciszek Krawiec

  Czas trwania studiów: 1 semestr

  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

  Liczba miejsc: 35

Inne informacje związane z Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |