Home > Studia I Stopnia > Ubezpieczenia > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia - Ubezpieczenia - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia - Ubezpieczenia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ubezpieczenia - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Kształcenie w zakresie ubezpieczeń jest szczególnie ważne w związku z procesami integracyjnymi oraz rosnącą dominacją towarzystw obcych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Dodatkowym elementem mobilizującym do kształcenia "ubezpieczeniowców" jest reforma systemu emerytalnego i przejęcie od państwa znacznej części obowiązków i odpowiedzialności w zakresie ubezpieczeń rentowo-emerytalnych przez otwarte fundusze emerytalne. Specjalność "ubezpieczenia" polecana jest studentom, którzy zamierzają podjąć pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym, lub podjąć pracę na własny rachunek jako agent lub doradca ubezpieczeniowy, lub też pragną podjąć pracę w komórce zarządzania ryzykiem dużego przedsiębiorstwa.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumnety: # świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, # podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony - podanie), # cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, # kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, # zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), # kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, # mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Ubezpieczenia


  Ukończenie kierunku finanse i rachunkowość gwarantuje zdobycie kwalifikacji do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jak i w różnych instytucjach finansowych, a zwłaszcza w bankach. Absolwenci uzyskują gruntowną wiedzę, dzięki której mogą uczestniczyć w procesie zarządzania finansami w jednostkach gospodarczych. Po ukończeniu studiów będą w stanie ocenić sytuacje finansową zarówno firmy, w której są zatrudnieni, jak i konkurencji; będą potrafili tworzyć krótko- i długofalowe plany rozwoju finansowego, sterować wypłacalnością i rentownością jednostki, analizować zamierzenia inwestycyjne, opracowywać i oceniać wnioski kredytowe itp. Tak wszechstronne wykształceni absolwenci z zakresu finansów mogą starać się o pracę w każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą zarówno w kraju jak i za granicą.

  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Prawo ubezpieczeniowe
  Aktualne podstawy ubezpieczeń
  Ubezpieczenia na życie
  Marketing w ubezpieczeniach
  Ubezpieczenia społeczne
  Matematyka finansowa
  Negocjacje i techniki sprzedaży ubezpieczeńInne informacje związane z Ubezpieczenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |