Home > Studia I Stopnia > Ubezpieczenia > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Ubezpieczenia Komunikacyjne i Transportowe - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Ubezpieczenia Komunikacyjne i Transportowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ubezpieczenia Komunikacyjne i Transportowe - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Ubezpieczenia komunikacyjne i bezpieczeństwo transportu” są przygotowani do pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w firmach prywatnych i państwowych zajmujących się ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz w zakładach likwidacji szkód komunikacyjnych. Absolwenci w/w specjalności mogą również podjąć pracę w samorządzie terytorialnym, w jednostkach związanych z lokalnym i tranzytowym ruchem drogowym. Studia przygotowują także specjalistów zajmujących się rzeczoznawstwem z zakresu środków transportu i rekonstrukcją wypadków i kolizji drogowych. Program studiów uwzględnia zagadnienia bezpieczeństwa i ekologii w transporcie zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe

  Przedmiot                     


  Analiza ryzyka w transporcie    
  Badania techniczne i organizacja stacji diagnostycznych  
  Diagnostyka pojazdów i środków transportu   
  Spedycja, ubezpieczenia i procedury celne    
  Rachunkowość ubezpieczycieli  
  Techniki i technologie napraw środków transportu   
  Ubezpieczenia i odszkodowania z tytułu OC, AC, NW  
  Kosztorysowanie napraw powypadkowych  
  Rzeczoznawstwo pojazdów i środków transportu    
  Rekonstrukcja przebiegu wypadków i kolizji drogowych   
  Psychologia w transporcie oraz problemy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 
  Monitoring pracy kierowcy i środków transportu  
  Recykling środków transportu i utylizacji    
  Ekspertyzy specjalistyczne i kryminalistyczne  
  Przedmiot fakultatywny  
  Praca przejściowa  

   

Inne informacje związane z Ubezpieczenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |