Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Turystyka - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Turystyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na kierunku "geografia" są ciekawe i atrakcyjne z wielu względów. Pozwalają lepiej poznać i zrozumieć współczesny świat i jego zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno - gospodarczym. Przygotowują studenta do samodzielnej interpretacji i analizy zjawisk przyrodniczych i społeczno - gospodarczych w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji, prezentacji wyników za pomocą nowoczesnych środków audiowizualnych i informatycznych (Geograficzne Systemy Informacji, teledetekcja, fotointerpretacja) co ułatwi uzyskanie pracy w różnych instytucjach i pozwoli na dobry start w życiu zawodowym. Przygotowują do podjęcia pracy w organach samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie), instytucjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, turystyką i gospodarką lokalną, dyrekcjach parków krajobrazowych i narodowych, szkołach, mediach (prasa, radio, telewizja). Wybierając specjalność "Turystyka" studenci nabywają wiedzę w zakresie: organizacji i obsługi ruchu turystycznego, marketingu turystycznego, podstaw prawnych w działalności turystycznej, budowy strategii rozwoju turystyki, walorów i regionów turystycznych Polski i świata.
 • Praktyki
  Praktyki "Turystyka" Studenci kierunku: Geografia" odbywają praktyki w formie ćwiczeń terenowych z niektórych przedmiotów (m. in. Kartografia i topografia, Meteorologia i klimatologia, Geomorfologia, Hydrologia). Ponadto po pierwszym roku praktykę ogólnogeograficzną nabywają podczas ćwiczeń terenowych regionalnych obejmujących ciekawe zakątki Polski południowej (np. Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie, Tatry, Jura Krakowsko - Częstochowska). Po drugim roku studenci zwiedzają Polskę północną (m. in. Zbiornik Koronowski, Bory Tucholskie, Pojezierze Kaszubskie, Słowiński Park Narodowy, wybrzeże klifowe w okolicach Jastrzębiej Góry, groty piaskowcowe w Mechowie). Dla osób chętnych odbywają się praktyki w w biurach podróży, hotelach, parkach narodowych, muzeach, wydziałach promocji urzędów administracji państwowej, samorządowej. Do najbardziej atrakcyjnych form praktyk wyjazdowych należą: * wyjazdy studyjne do najatrakcyjniejszych zakątków w kraju i za granicą m.in. do Niemiec, Austrii, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Danii, Francji, * wyjazdy na targi branżowe w kraju, * wyjazdy na zagraniczne targi branżowe
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku GEOGRAFIA specjalność: Turystyka - język obcy, - geografia, - język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Turystyka


  Sylwetka absolwenta


  Absolwent specjalności "Turystyka" będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się turystyką i rekreacją, jak np.:
  - wydziały promocji urzędów gminnych starostw powiatowych
  - instytucjach prowadzących edukację turystyczną
  - mediach (prasa, radio, telewizja)
  - biurach podróży
  - punktach informacji turystycznej
  - miejskich ośrodkach turystyki i wypoczynku

  Program studiów


  Przedmioty ogólne
  Język obcy
  Technologia informacyjna
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe
  Matematyka (z elementami statystyki)
  Astronomiczne podstawy geografii
  Elementy fizyki i chemii Ziemi
  Systemy informacji geograficznej (GIS)
  Podstawy ekonomii
  Wstęp do socjologii
  Wstęp do geografii

  Przedmioty kierunkowe
  Kartografia i topografia
  Geologia
  Geomorfologia
  Meteorologia i klimatologia
  Gleboznawstwo i geografia gleb
  Geografia ekonomiczna
  Hydrologia i oceanografia
  Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
  Geografia społeczna
  Geografia regionalna Polski
  Geografia regionalna świata
  Geografia osadnictwa
  Teledetekcja
  Podstawy gospodarki przestrzennej
  Podstawy planowania przestrzennego
  Podstawy ekologii i ekorozwoju
  Wizualizacja danych przestrzennych
  Metody analizy przestrzennej
  Metody opracowań fizycznogeograficznych
  Biometeorologia człowieka
  Geografia polityczna
  Globalne problemy ochrony środowiska przyrodniczego
  Globalne problemy społeczno-gospodarcze świata
  Metodologia geografii
  Metody kartograficzne w badaniach fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych
  Podstawy teorii regionu i regionalizacji
  Przedmioty do wyboru (3 fakultety)
  Środowisko geograficzne Polski i województwa kujawsko-pomorskiego
  Problemy przestrzenne restrukturyzacji gospodarki Polski i województwa kujawsko-pomorskiego
  Proseminarium
  Seminarium dyplomowe
  Konwersatorium
  Pracownia dyplomowa

  Przedmioty specjalizacyjne
  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
  Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
  Marketing w turystyce i rekreacji
  GIS w turystyce i rekreacji
  Prawo w turystyce
  Ekonomika turystyki i rekreacji
  Strategie rozwoju turystyki
  Regiony turystyczne Polski i świata


Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |