Home > Studia I Stopnia > Organizacja Turystyki > Dzienne > Toruń > Turystyka i Rekreacja - Studia I Stopnia - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

Turystyka i Rekreacja - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Turystyka i Rekreacja - Studia I Stopnia - Dzienne - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Turystyka i rekreacja jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych form aktywnego wypoczynku. Jak wynika z analiz rynku pracy, sektor usług tej branży należy do szczególnie dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki zarówno w Polsce, jak i w Europie. Wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie granic między państwami tej organizacji, stworzyło nowe warunki dla rozwoju turystyki międzynarodowej, w której nasz kraj ma szansę odegrania znaczącej roli.

  Kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością hotelarstwo to studia trwające sześć semestrów kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata. Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i organizowania imprez turystycznych. TWSP oferuje program studiów, dzięki któremu absolwent tego kierunku  posiądzie wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Będzie zaznajomiony z zakresem działania organizacyjno – prawnego, z problematyką geograficzną i ekologiczną oraz przygotowany do podejmowania działalności w sferze turystyki i rekreacji. Aby zapewnić najwyższy poziom kompetencji w programie studiów na TWSP znajduje się kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, lub kurs rezydenta. Kompetencje wyniesione z kursu zostaną podparte znajomością dwóch języków obcych wybranych z oferty naszych lektoratów. Po ukończeniu TWSP absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę z zakresu:
  • organizowania imprez turystycznych, wypoczynkowych, okolicznościowych itp.,
  • kompleksowej obsługi grup turystycznych,
  • opracowania zróżnicowanej oferty produktu turystycznego,
  • zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym,
  • opracowania strategii działania i rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego,
  • prowadzenia własnej firmy turystyczno-rekreacyjnej, uwzględniającej specyfikę regionu,
  • prowadzenia hotelu (bazy noclegowej) i kierowania jego obsługą,
  • wykorzystywania systemu informacyjnego w pracach związanych z wykonywanym zawodem,
  • historii kultury i cywilizacji świata,
  • podstawowych wiadomości dotyczących organizacji i funkcjonowania współczesnych państw,
  • organizacji i zarządzania, marketingu i reklamy,
  • prawa i etyki w odniesieniu do turystyki i rekreacji,
  • umiejętności budowania więzi interpersonalnych i pracy z zespołami ludzkimi,
  • propagowania inicjatyw związanych z promocją regionu, jego historii, kultury
  Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy:
  • w firmach turystycznych i biurach podróży,
  • w ośrodkach informacji turystycznej,
  • w ośrodkach kultury, rekreacji, sportu i wypoczynku,
  • w firmach przewozowych związanych z obsługą ruchu turystycznego,
  • w hotelach oraz w instytucjach związanych z hotelarstwem,
  • w organizacjach oferujących usługi pilotażowe i przewodnictwo turystyczne.

Inne informacje związane z Organizacja Turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |