Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia na tym kierunku dają studentom kompleksową wiedzę w dziedzinie turystyki i rekreacji. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w ramach przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Studia prowadzone są w trybie dziennym i zaocznym. W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności: - rekreacja i odnowa biologiczna - turystyka i hotelarstwo Studia trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Tytuł ten uprawnia do rozpoczęcia pracy zawodowej a także kontynuacji nauki poprzez podjęcie studiów magisterskich. Praktyczne zajęcia rekreacyjne prowadzone przez cały rok w sali gimnastycznej. Organizowane są także obozy letnie i zimowe, obejmujące nauczanie narciarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa, turystyki pieszej, rowerowej i innych form turystyki kwalifikowanej. W zależności od stopnia zainteresowania studentów dajemy możliwość uczestniczenia w obozach krajowych i zagranicznych. Studenci uczestniczą w zajęciach mających umożliwić poznanie najpopularniejszych form rekreacji ruchowej. Z zadowoleniem informujemy, że Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie przystępuje do realizacji programu Leonardo da Vinci dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja. Program Leonardo da Vinci jest jednym z trzech programów edukacyjnych Unii Europejskiej realizowanych w Polsce, wspierających politykę Unii w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Trzymiesięczne praktyki zawodowe w ramach tego projektu będzie można odbywać w Niemczech w regionie Turyngii w miesiącach wakacyjnych od 1 lipca do 30 września. Organizatorzy zapewniają studentom zakwaterowanie i wyżywienie. Praktyki będą się odbywały w pensjonatach i organizacjach turystycznych. Program skierowany jest do studentów Turystyki i rekreacji, znających język niemiecki na poziomie komunikatywnym.
 • Praktyki
  Praktyki studenckie Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja zgodnie z założeniami programowymi zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Dają one szansę sprawdzenia swoich możliwości w wybranej przez siebie dziedzinie oraz zapoznania się z realiami pracy w Polsce i poza jej granicami. Wśród praktyk przewidywanych dla naszych studentów znalazły się: * Praktyka obserwacyjna – Studenci uczestniczący w tej formie praktyki zobowiązani są do uczestnictwa w imprezach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Ich zadaniem jest wyciąganie własnych wniosków wynikających obserwacji zadań organizacyjnych; * Praktyka w biurze podróży – Odbywający ten rodzaj praktyk, student poznaje realia pracy biurowej, dokumentacji, zasad pracy organizacyjnej w wybranej placówce, praktycznie opanowuje podstawowe umiejętności związane z pracą w biurze (podpisywanie umów z klientem, zasady promocji imprez turystycznych itp.); * Praktyka gastronomiczna – ma na celu zaznajomienie studenta z funkcjonowaniem różnorodnych placówek gastronomicznych pod kątem wykorzystania tej wiedzy podczas organizowania placówek turystycznych i rekreacyjnych; * Praktyka hotelarska – daje możliwość poznania charakteru pracy w hotelach na terenie zarówno Polski jak i krajów UE; * Praktyka animatorów rekreacji i sanatoryjna – student nabywa umiejętności prowadzenia zajęć ruchowych z podopiecznymi, sprawdza się w roli animatora rekreacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie oraz na stronie internetowej) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) * kseropia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko osób zdających nową maturę) Warunkiem przyjęcia na kierunek Turystyka i Rekreacja, poza wymogami stawianymi kandydatom na studia, jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do uczestnictwa w zajęciach sprawnościowych. Ukończenie tych zajęć oraz udział w obozach stanowi nieodzowny warunek do ukończenia kierunku. 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Studia I Stopnia (licencjackie) stacjonarne, niestacjonarne: Turystyka i Rekreacja

  Koncepcja Kształcenia: W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności niezbędne w przyszłej pracy  animatorów nowoczesnych form turystyki.  Wśród nich można wymienić:
  - gry i zabawy rekreacyjne
  - narciarstwo zjazdowe i biegowe
  - żeglarstwo
  - kajakarstwo
  - wspinaczkę skałkową
  - turystykę jaskiniową
  - turystykę rowerową
  - terenoznawstwo

  Dla osób szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swoich uprawnień, proponujemy kursy instruktorów rekreacji w wybranych przez siebie dyscyplinach jak np. instruktorów kulturystyki czy fitnessu.  Uczelnia może zorganizować także obozy, wycieczki  i imprezy zgodne z zainteresowaniami i umiejętnościami studentów np. obozy jeździeckie, płetwonurków, survival, samoobrona oraz trekkingi w atrakcyjne miejsca na świecie.

  W ramach zajęć Uczelnia zamierza organizować obozy krajowe i zagraniczne, co umożliwi  zapoznanie się studentów z najnowszymi trendami panującymi w turystyce na świecie, oraz  pozwoli poznać w jaki sposób dostosować polską turystykę do wymogów Unii Europejskiej.
  Ponadto nasi studenci będą uczestniczyli w wycieczkach autokarowych, kolejowych, rejsach statkami i pieszych, celem zaznajomienia się w czasie ich trwania z różnymi formami rekreacji.
  Wśród imprez, gdzie można nabywać umiejętności organizacyjne, Uczelnia proponuje rajdy i zloty  przygotowane  przez profesjonalistów. 
  Studenci będą mieli możliwość zapoznania się i nauki posługiwania się nowoczesnym sprzętem turystycznym.
  Propozycje:
  - Obozy narciarskie krajowe: w Tatrach Polskich,  Beskidach i Gorcach oraz zagraniczne w Tatrach Słowackich i Alpach, Dolomitach.

  - Obozy rowerowe: na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, w Tatrach, Beskidach,  Alpach,  Dolomitach, na wybrzeżu Bałtyku, na Bornholmie, w krajach Europy Zachodniej ( Belgia, Dania, Holandia) .

  - Obozy żeglarskie: na Jeziorze Żywieckim, Rożnowskim, na Mazurach.

  - Spływy kajakowe rzeką Nidą, Czarną Hańczą, Krutynią, Biebrzą, Narwią.

   

  Program studiów obejmuje programy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są niezbędne do uzyskania stopnia licencjata.

  Wybrane przedmioty z programu studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  • Historia architektury i sztuki
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Fizjologia człowieka
  • Prawo w turystyce i rekreacji
  • Socjologia
  • Wychowanie fizyczne

  Przedmioty kierunkowe:

  • Geografia turystyczna
  • Ekonomika turystyki i rekreacji
  • Promocja i informacja turystyczna
  • Podstawy turystyki
  • Podstawy rekreacji
  • Podstawy antropomotoryki
  • Krajoznawstwo
  • Hotelarstwo

  Specjalność turystyka i hotelarstwo:

  • Żywienie w hotelarstwie i gastronomii
  • Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie
  • Organizacja i wyposażenie zakładu hotelowego

  Specjalność rekreacja i odnowa biologiczna:

  • Dietetyka w odnowie biologicznej
  • Podstawy fizjoterapii
  • Trening zdrowotny i kształtowanie sylwetki
  • Masaż
  • Fizykoterapia w odnowie biologicznej

  W programie studiów znalazły się zajęcia obowiązkowe, których celem jest nabycie praktycznych umiejętności

  • obozy turystyki kwalifikowanej:
   - turystyka piesza: górska i nizinna
   - turystyka rowerowa
   - wodne: żeglarskie, kajakowe,  narciarskie
   - zimowe: narciarstwo biegowe i zjazdowe
  • inne formy turystyczne i rekreacyjne:
   - wycieczki: krajowe i zagraniczne
   - rajdy turystyczne
   - spływy kajakowe
   - rejsy żeglarskie

   

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |