Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Towaroznawstwo - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Towaroznawstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Towaroznawstwo - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Towaroznawstwo” posiadają kwalifikacje do pracy nad projektowaniem, ochroną i kontrolą jakości, opracowaniem standardów i atestacją wyrobów w różnych sferach obrotu towarowego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii, grup towarowych, opakowalnictwa, przechowalnictwa, metod oceny jakości oraz transportu. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych segmentach gospodarki narodowej, zwłaszcza w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej oraz sanitarnej. Może podejmować pracę na stanowiskach kierowniczych i kontrolnych. Ponadto zdobyta wiedza ekonomiczna i prawnicza pozwala mu samodzielnie prowadzić przedsiębiorstwo.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej # Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
   Towaroznastwo

  Przedmiot                        

  Podstawy turystyki 
  Geografia turystyczna  
  Podstawy marketingu   
  Ekonomika i organizacja hotelarstwa    
  Ekonomika i organizacja turystyki wyjazdowej 
  Ekonomika i organizacja turystyki przyjazdowej 
  Turyst. tematyczna (agro, zdrowotna, szkolna)
  Turystyka biznesowa   
  Międzynarodowe rynki turystyczne    
  Marketing usług turystycznych    
  Badania rynku usług turystycznych    
  Budżetowanie i kontroling w turystyce  
  Zast. informatyki w turystyce i hotelarstwie   
  Prawo w turystyce i hotelarstwie   
  Zarządzanie projektami turystycznymi   
  Konwersatorium językowe  

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |