Zarządzanie Magazynem - Skuteczna Organizacja, Metody Redukcji Kosztów - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Edu-Skills Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Magazynem - Skuteczna Organizacja, Metody Redukcji Kosztów - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zarządzaniem łańcuchem dostaw, fizycznym przemieszczaniem towarów i towarzyszące temu ruchowi czynności obsługowe w pośrednich punktach składowania, które mają ułatwić przepływ produktów w magazynie jak i eliminacja marnotrawstwa w czynnościach magazynowych i wprowadzenie elementów Lean Manufacturing takich jak – organizacja miejsca pracy System 5”S”, wprowadzenie usprawnień – KAIZEN oraz ułatwienie współpracy z pionem produkcyjnym przy zastosowaniu narzędzia KANBAN.
 • Praktyki
  Czas trwania szkolenia: 3 dni; ok. 20 godz. dyd.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zostały powołane do wykonywania czynności związanych z logistyką w firmie:
  o Osoby z działów przygotowania produkcjami,
  o Przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
  o Pracownicy magazynowi,
  o Obsługa taboru transportowego
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  -           Zwiększenie koordynacji przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych do konsumentów,
  -           Minimalizację kosztów tego przepływu,
  -           Podporządkowanie    działalności    logistycznej   wymaganiom   obsługi klienta, kontrolowania   sprawnego i   efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów   do   produkcji,   wyrobów   gotowych   oraz odpowiedniej informacji     z   punktu   pochodzenia   do punktu   konsumpcji w   celu zaspokojenia wymagań klienta.

  Program:
  ISTOTA  I  MIEJSCE  MAGAZYNU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  - zadania gospodarki materiałowej
  - rodzaje magazynów
  - podział magazynów ze względu na rodzaje zapasów
  - struktura magazynu

   ROLA INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU MAGAZYNEM
  - funkcjonalność magazynowych systemów informatycznych
  - przegląd systemów informatycznych stosowanych we współczesnym  przedsiębiorstwie

  METODY POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
  - rola produktywności i jakości w gospodarce magazynowej
  - przegląd podstawowych narzędzi poprawy produktywności stosowanych 
    w magazynowaniu
  - praktyki 5S – podstawa produktywności w magazynie
  - kreatywne rozwiązywanie problemów – zaangażowanie całej załogi
    w proces stałego udoskonalania – narzędzie KAIZEN
  - współpraca z pionem produkcyjnym – wprowadzenie KANBAN na produkcji

  ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 
  - zasady organizacji zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
  - tworzenie relacji z dostawcami
  - ocena dostawców a gospodarka magazynowa

  UTRWALENIE WIEDZY W ZAKRESIE METOD OPTYMALIZACJI ZAPASÓW
  - poziom zapasów a inne koszty logistyczne
  - współzależność kosztów w logistyce
  - wpływ poziomu zapasów na obsługę klienta oraz koszty utraconych możliwości sprzedaży
  - wpływ strategii zaopatrzenia i dystrybucji na poziom i koszt zapasów w firmie

  JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
  - wprowadzenie do kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
  - definiowanie i rozumienie jakości w logistyce
  - jakość a produktywność

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |