Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Zaoczne > Warszawa > Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Interdyscyplinarny program kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych dwustronnych i wielostronnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę (cywilizacje świata), prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Studia na kierunku stosunki międzynarodowe dają młodzieży bardzo dobre podstawy do pracy w administracji rządowej, organizacjach międzynarodowych, a także w korporacjach transnarodowych. Po przystąpieniu Polski do UE studenci tego kierunku mają przed sobą również szansę podjęcia pracy w instytucjach wspólnotowych. Ważne jest, aby studia te były połączone z aktywną działalnością w organizacjach studenckich, pozwala to bowiem zdobyć doświadczenie w organizacji projektów (międzyuczelnianych, ogólnopolskich czy międzynarodowych), a przez to umożliwia kontakty ze studentami z innych miast i krajów. Kontakty międzynarodowe Uczelni Łazarskiego pozwalają jej studentom zrealizować część toku studiów na uniwersytetach za granicą, co jest doskonałą okazją do poznania języków obcych i kultur innych krajów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy złożyć dokumenty, potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej A2, wnieść opłaty – wpisowe i minimum pierwszą ratę opłaty za studia, potwierdzić podpisem odbiór regulaminu studiów oraz okazać dowód osobisty (mężczyźni również książeczkę wojskową).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program zajęć

  Kierunek: Stosunki międzynarodowe

  PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

  Makroekonomia
  Demografia
  Elementy statystyki
  Geografia polityczna i gospodarcza
  Podstawy socjologii
  Informatyka
  Języki obce
  WF
  Współczesne systemy polityczne
  Organizacje międzynarodowe
  Filozofia
  Mikroekonomia
  Propedeutyka prawa i nauka o państwie
  Między liczbą pojedynczą a mnogą: Europa czy Europy?
  Międzynarodowe stosunki polityczne
  Prawo ochrony własności intelektualnej
  Historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Prawo międzynarodowe publiczne
  Międzynarodowe stosunki kulturalne
  Historia stosunków międzynarodowych
  Integracja europejska i polska droga do Unii Europejskiej
  Polityka zagraniczna Polski
  The Media – the fourth power in the world (Media – czwarta władza w świecie)
  Polityka gospodarcza
  Finanse międzynarodowe
  Etyka Ŝycia publicznego
  PRZEDMIOT DO WYBORU:
  Prawa człowieka i obywatela w świecie
  Historia doktryn politycznych i prawnych
  Marketing międzynarodowy
  Procesy decyzyjne w organach władzy i administracji publicznej
  Cywilizacje Azji

  PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI:
  Rada Europy, Konstytucja USA, Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, Polityki
  gospodarcze UE, System finansowy UE, Podstawy cywilizacji USA, Stosunki polskoamerykańskie,
  Strategie w stosunkach międzynarodowych, Gry strategiczne, System
  polityczny UE, Amerykańska polityka zagraniczna, Terroryzm i antyterroryzm.

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku stosunki międzynarodowe, prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), obejmują specjalności:

      * STUDIA EUROPEJSKIE
        Specjalność studia europejskie kształci ekspertów w zakresie stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji europejskiej. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne zrozumienie zagadnień politycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w Unii Europejskiej, a także zdobycie wiedzy dotyczącej finansów, procedur podejmowania decyzji czy perspektyw rozwoju krajów Unii.

        Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym i pozarządowym przy wymianie międzynarodowej i rozwijaniu kontaktów zagranicznych w ramach Unii Europejskiej i całej Europy oraz pomiędzy Unią a jej globalnym otoczeniem. Wśród istotnych praktycznych umiejętności absolwentów znajdzie się m.in. pozyskiwanie funduszy rozwojowych z Unii Europejskiej.

      * STUDIA AMERYKANISTYCZNE
        Program tej specjalności obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą polityki zagranicznej i wewnętrznej, społeczeństwa, historii i kultury, gospodarki oraz spraw obronnych i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studia amerykanistyczne kształcą specjalistów dysponujących umiejętnością analitycznego i praktycznego rozumienia amerykańskiego kręgu kulturowego.

        Absolwenci będą przygotowani do pracy w działających w Polsce i całej Europie przedsiębiorstwach i organizacjach amerykańskich, jak również w polskiej administracji rządowej i samorządowej, sektorze prywatnym i pozarządowym oraz instytucjach unijnych przy wymianie międzynarodowej i rozwijaniu transatlantyckich kontaktów zagranicznych z krajami Ameryki Północnej.

      * STUDIA STRATEGICZNE
        Program specjalności studia strategiczne został przygotowany dla studentów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wielkich wyzwań XXI w., a zwłaszcza zagrożeń i szans szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie i pogłębienie wiedzy m.in. o poszczególnych regionach i cywilizacjach świata oraz ich wzajemnej interakcji.

        Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, szczególnie w sytuacjach zagrożenia terroryzmem, konfliktami zbrojnymi czy etnicznymi. Ukończenie tej specjalności zwiększy również szansę podjęcia pracy w mediach oraz placówkach badawczych i kulturalnych wielokulturowego świata.

  Kontynuując studia w Uczelni Łazarskiego na drugim stopniu na kierunku stosunki międzynarodowe można specjalizować się w zakresie służby zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

  Sylwetka absolwenta
  Znajomość stosunków międzynarodowych, języków obcych i informatyki pozwoli absolwentom znaleźć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach europejskich i światowych, administracji państwowej i samorządowej, krajowych instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową oraz przedstawicielstwach instytucji i firm zagranicznych w Polsce. Na tym kierunku kształcą się przyszli dyplomaci RP, politycy i eksperci unijni, menedżerowie międzynarodowych korporacji, specjaliści i konsultanci globalnego biznesu, dziennikarze działów zagranicznych w mediach.


Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |